Místní pravidla

Čísla jamek uvedená v místních pravidlech odpovídají formátu hry na 18 jamek. Pro správné pochopení čísla je uveden i název jamky, který v Hostivaři používáme.

 1. Hranice hřiště (Pravidlo 2.1):

  hranice hřiště je vyznačená bílými kolíky, čarami nebo bíle natřenými sloupky oplocení.

 2. Pole (Pravidlo 2.2)

  připravená písečná oblast se žlutým pískem (waste area) uprostřed jamky č.2 (Sahara) je součástí pole a nejedná se bankr.

 3. Trestné oblasti (pravidlo 17):

  jsou značeny žlutými, resp. červenými kolíky nebo čarami. Navíc platí tato ustanovení:
  – Na jamce č.1 (Vábení) v případě, že míč naposledy překročil okraj červené trestné oblasti vpravo na 150 metrech může hráč jako doplňkovou možnost s jednou trestnou ranou spustit původní nebo jiný míč v oblasti úlevy na opačné straně dané trestné oblasti. Viz vzorové místní pravidlo B-2.1.
  – Na jamce č.2 (Sahara) je červená trestná oblast po levé straně fairwaye platná pouze pro hru na této jamce.
  – Na jamce č.8 (Okna) je jako doplňková možnost pro červenou trestnou oblast (jezero) zřízena dropzóna na červeném odpališti.
  – Na jamce č.9 (Rezidenční) je jako doplňková možnost pro červenou trestnou oblast zřízena dropzóna (červeno-bílé kolíky) v levé části férveje.
  – Na jamce č.10 (Nádražní) je jako doplňková možnost pro červenou trestnou oblast (jezero) zřízena dropzóna vlevo za trestnou oblastí u odpaliště jamky č.11.

 4. Abnormální stav hřiště (Pravidlo 16):

  Dle definic v pravidlech a dále je označena modrými kolíky nebo bílými čarami. Mulčovací kůra pouze bezprostředně kolem mladých stromků a keřů, které jsou označeny (Místní pravidla bod 7.), má charakter půdy v opravě ve smyslu tohoto pravidla.

  Jestliže je míč v půdě v opravě za greenem jamky č.9 (Rezidenční), avšak není mimo hranice hřiště, má hráč následující možnosti úlevy:
  • Využít úlevu podle Pravidla 16.1 (nejbližší místo úlevy, ne blíž jamce), nebo
  • Jako doplňkovou možnost spustit původní nebo jiný míč v dropovací zóně pod borovicemi, která slouží i jako dropovací zóna pro trestnou oblast. Tato dropovací zóna je oblastí úlevy podle Pravidla 14.3. Využití dropzóny v tomto případě je beztrestné.

 5. Nepohyblivé závady (Pravidlo 16):

  – informační a reklamní tabule, lavičky, odpadkové koše a myčky míčů, všechny cesty se zpevněným povrchem včetně jejich nezatravněných okrajů, všechny sochy a umění, součásti zavlažovací a odvodňovací soustavy (sprinklery, ventilové  boxy, povrchové drenáže, odvodňovací kanály), všechny distanční dlaždice na fervejích, opěrné kůly u nově vysazených stromků (viz též „Mladé stromky a keře“), zavlažovací vak kolem některých stromků, ochranné sítě včetně sloupů (vyjma těch mimo hranice hřiště), sloupy elektrického vedení (viz též „Dráty elektrického vedení“), všechny neoznačené útvary vyskládané z kamenů včetně kamenných zídek

  – Na jamce č.13 (Dolíček) a jamce č.14 (Dlouhej kouř) je jako doplňková možnost pro překážení ochranné sítě zřízena dropzóna u dámského odpaliště jamky č.14. Hráč má možnost využít dropzónu beztrestně.

 6. Pohyblivé závady (Pravidlo 15.2):

  Dle definic v pravidlech a dále všechny kolíky (kromě autových) a jiné pohyblivé značení na hřišti.

 7. Mladé stromky a keře:

  Pokud jsou označené modrou stuhou nebo mají dřevěnou oporu, jsou chráněny.  Takové stromky a keře jsou včetně bezprostředně přiléhající mulčovací kůry u takových stromků považovány za oblast se zákazem hry. Jestliže hráčův míč leží kdekoli na hřišti a dotýká se takového stromku nebo takový stromek hráči překáží v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu, musí hráč využít úlevu podle Pravidla 16.1f.

 8. Dráty elektrického vedení:

  Pokud míč zasáhne dráty elektrického vedení, rána se ruší a hráč musí beztrestně opakovat ránu.

 9. Oblasti se zákazem hry (Pravidlo 2.4):

  – Všechny plochy na hřišti označené červenými kolíky s černým pruhem. Prosíme hráče, aby do těchto oblastní nevstupovali. Tato území mají status trestné oblasti (červené) a hráč musí postupovat podle pravidla 17.1e pokud se jeho míč nachází v této oblasti. Pokud tato oblast hráči pouze vadí v prostoru zamýšleného švihu, nebo v postoji, musí využít beztrestnou úlevu podle pravidla 16.1f.
  – Mladé stromky a keře podle místního pravidla č.7 a k nim bezprostředně přiléhající oblast s mulčovací kůrou – hráč musí využít beztrestnou úlevu.

Trest za porušení Místních pravidel (není-li uvedeno jinak):
hra na jamky: ztráta jamky, hra na rány: 2 trestné rány

 

Tato Místní pravidla vstupují v platnost k 2. 4. 2024

Chci začít s golfem
Chci začít s golfem
Usnadníme vám vaše první golfové krůčky hostivařským areálem.
Členské slevy a výhody
Členské slevy a výhody
Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Magazín Golf Hostivař
Magazín Golf Hostivař
Vydáváme si vlastní golfový magazín v tištěné i online podobě. Zdarma.
Naše venkovní galerie
Naše venkovní galerie
Umění je naše láska o kterou se s vámi rádi u nás v areálu dělíme.