Více z této sekce

Beach volejbalové a multifunkční hřiště

V červnu 2020 jsme v areálu Golf Hostivař otevřeli otevřeli 2 nová sportovní hřiště – pro beach volejbal s písečným povrchem a multifunkční hřiště s umělou trávou (fotbal, floorbal, volejbal, nohejbal, atd.).

Hřiště mohou využívat jak členové našeho klubu, rezidenti bydlící v areálu tak i veřejnost. Členové a rezidenti mohou využít výrazných slev na pronájmech hřišť.

Pro využití hřišť je možné zapůjčit další vybavení hřiště (síť, klička, klíč od sloupků) a sportovní vybavení (míče) na recepci areálu.

Objednávky rezervací kurtů přijímá recepce klubu: 724 124 818.

Provozní doba hřiště: 7:00 – 21:00 celoročně (případně dle denního světla, hřiště není osvětleno)

Ceník pronájmů

Beach volejbalové a multifunkční hřiště areálu Golf Hostivař Praha

hřiště beach volejbal (60 min.)

multifunkční hřiště (60 min.) *

míč **

obyvatel Rezidence Golf Hostivař 300,- 300,- 60,-
člen Golf Club Hostivař 300,- 300,- 60,-
veřejnost 500,- 500,- 100,-

*v ceně pronájmu multifunkčního hřiště je zahrnuté případné zapůjčení sítě a napínacího zařízení (sloupky, klička), které si zájemci vyzvednout oproti záloze 1.000 Kč a následně vrátit  v recepci areálu Golf Hostivař

** fotbalový nebo volejbalový míč vč. pumpičky, oproti záloze 500 Kč

Ceny pronájmů na firemní a soukromé akce:  individuální kalkulace

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH
Ceník je platný od 1. 5. 2020

Držitelé MultiSport karet mohou využít slevu z pronájmu hřiště následovně:
1 hráč s MultiSport kartou – sleva 25 %
2 hráči s MultiSport kartou – sleva 50 %
3 hráči s MultiSport kartou – sleva 75 %
4 hráči s MultiSport kartou – sleva 100 %

 

Provozní řád beach volejbalového a multifunkčního hřiště

adresa: Golf Hostivař Praha, U Golfu 568, 109 00 Praha 10
provozovatel: SPORT Hostivař, a.s., Nábřežní 87, 150 00  PRAHA 5, IČO: 25767739

I. Vstup na sportovní hřiště

 1. Používání hřišť je dovoleno pouze v provozní době.
 2. Provozní doba hřiště je celoroční, 7:00 – 21:00 a v zásadě odpovídá provozní době recepce areálu Golf Hostivař. Provozovatel může tuto provozní dobu měnit nebo omezit v případě nepříznivého počasí, technických i jiných důvodů.
 3. Za děti mladší 15-ti let ručí za jeho bezpečnost jeho zákonný zástupce nebo osoba pověřená jeho dozorem.
 4. Nenastoupí-li hráči, kteří mají rezervaci, na kurt ke hře ve stanovenou dobu, je hřiště po uplynutí 10 minut považován za volný pro další zájemce.
 5. Pronájmy se objednávají bud osobně na recepci areálu Golf Hostivař – telefonicky na č. 724 124 818. V případě, že nebude provedeno zrušení rezervace sportoviště min. 24 hodin předem, je uživatel povinen uhradit plnou cenu za pronájem.
 6. Rezervaci a pronájem lze provést na dobu min. jedné hodiny (60 minut), delší pronájmy jsou celé násobky jedné hodiny.
 7. Používání hřišť je možné po předchozím zaplacení ceny dle platného ceníku.
 8. Obyvatelé Rezidence Golf Hostivař mají možnost využívat multifunkční hřiště i bez rezervace na kratší dobu než 30 minut. V tomto případě je pronájem hřiště zdarma, je však nutné hřiště opustit v případě, že na ně přijdou sportovat osoby s předchozí placenou rezervací.
 9. Uživatelé si mohou před zahájením hry zapůjčit další vybavení multifunkčního hřiště (síť, klička, klíč od sloupků) a další sportovní vybavení (míče) na recepci sportovního areálu. Vratná kauce (záloha) na toto vybavení je hrazena v hotovosti v recepci areálu Golf Hostivař. V případě nevrácení nebo poškození zapůjčeného vybavení bude tato záloha použitá na úhradu tohoto vybavení.

 II. Práva a povinnosti uživatelů

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení hřiště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Vstup na hřiště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti, ke které jsou hřiště určená.
 3. Na beachvolejbalového hřiště je dovoleno vstupovat pouze bez obuvi naboso.
  Při použití multifunkčního hřiště není povoleno používat obuv se špunty, hroty, či jinou podrážkou, a provozovat sporty, které by mohly jakkoli poškodit jeho povrch. Branky jsou určené především pro střelbu s lehkými typy míčů (např. florbal) a není dovoleno na ně sedat či je jinak (byť neúmyslně) poškozovat.
 4. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech.
 5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení hřiště. Jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení hřiště, tak na majetku ostatních osob.
 6. Návštěvníci jsou povinni pro své potřeby využívat WC, které jsou umístěné poblíž recepce.
 7. Návštěvníci mohou využít v případě zájmu šatny a sprchy, které jsou umístěné poblíž recepce.
 8. Další povinnosti návštěvníků:

Před začátkem hry:

Po skončení hry:

III. Zakázané činnosti na sportovních hřištích

IV. Závěrečná ustanovení

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení policii ČR.

V naléhavých případech volejte telefonicky:

Záchranná služba 155
Policie 158
Hasiči 150

Recepce areálu Golf Hostivař: 724 124 818, další informace: info@golfhostivar.cz

Tento provozní řád je platný od 1. 5. 2020

Chci začít s golfem

Chci začít s golfem

Začínáte s golfem? Tato stránka by vám měla usnadnit první golfové krůčky hostivařským areálem.
Chci být členem

Chci být členem

Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Aplikace

Aplikace

Chcete mít aktuální informace po ruce? Stáhněte si naši aplikaci Golf Hostivař.
Magazín Golf Hostivař

Magazín Golf Hostivař

Zajímavosti, aktuality, reportáže v tištěné i online podobě.

Partneři areálu