Beach volejbalové a multifunkční hřiště

V červnu 2020 jsme v areálu Galerie Golf Hostivař otevřeli otevřeli 2 nová sportovní hřiště – pro beach volejbal s písečným povrchem a multifunkční hřiště s umělou trávou (fotbal, floorbal, volejbal, nohejbal, atd.).

Hřiště mohou využívat jak členové našeho klubu, rezidenti bydlící v areálu tak i veřejnost. Členové a rezidenti mohou využít výrazných slev na pronájmech hřišť.
Pro obyvatele rezidence jsou plochy zpřístupněny zdarma bez rezervace. V případě rezervce je nutné provést i platbu za plochy. Rezervovaní klienti mají přednostní právo využití ploch.

Pro využití hřišť je možné zapůjčit další vybavení hřiště (síť, klička, klíč od sloupků) a sportovní vybavení (míče) na recepci areálu.

Objednávky rezervací kurtů přijímá recepce klubu: 724 124 818.

Provozní doba hřiště: 7:00 – 21:00 celoročně (případně dle denního světla, hřiště není osvětleno)

Ceník pronájmů

Beach volejbalové a multifunkční hřiště areálu Golf Hostivař Praha

hřiště beach volejbal (60 min.) multifunkční hřiště (60 min.) * míč **
obyvatel Rezidence Golf Hostivař 400,- 400,- 60,-
člen Golf Club Hostivař 400,- 400,- 60,-
veřejnost 600,- 600,- 90,-

*v ceně pronájmu multifunkčního hřiště je zahrnuté případné zapůjčení sítě a napínacího zařízení (sloupky, klička), které si zájemci vyzvednout oproti záloze 1.000 Kč a následně vrátit  v recepci areálu Golf Hostivař

** fotbalový nebo volejbalový míč vč. pumpičky, oproti záloze 500 Kč

Ceny pronájmů na firemní a soukromé akce:  individuální kalkulace

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH
Ceník je platný od 1. 4. 2023

Držitelé MultiSport karet mohou využít slevu z jedné hodiny pronájmu hřiště následovně:
1 hráč s MultiSport kartou – sleva 25 %
2 hráči s MultiSport kartou – sleva 50 %
3 hráči s MultiSport kartou – sleva 75 %
4 hráči s MultiSport kartou – sleva 100 %

 

Provozní řád beach volejbalového a multifunkčního hřiště

adresa: Golf Hostivař Praha, U Golfu 565, 109 00 Praha 10
provozovatel: SPORT Hostivař, a.s.,  U Golfu 565, Praha 10, 109 00, IČO: 25767739

I. Vstup na sportovní hřiště

 1. Používání hřišť je dovoleno pouze v provozní době.
 2. Provozní doba hřiště je celoroční, 8:00 – 21:00 a v zásadě odpovídá provozní době recepce areálu Golf Hostivař. Provozovatel může tuto provozní dobu měnit nebo omezit v případě nepříznivého počasí, technických i jiných důvodů.
 3. Za děti mladší 15-ti let ručí za jeho bezpečnost jeho zákonný zástupce nebo osoba pověřená jeho dozorem.
 4. Nenastoupí-li hráči, kteří mají rezervaci, na kurt ke hře ve stanovenou dobu, je hřiště po uplynutí 10 minut považován za volný pro další zájemce.
 5. Pronájmy se objednávají bud osobně na recepci areálu Galerie Golf Hostivař – telefonicky na č. 724 124 818. V případě, že nebude provedeno zrušení rezervace sportoviště min. 24 hodin předem, je uživatel povinen uhradit plnou cenu za pronájem.
 6. Rezervaci a pronájem lze provést na dobu min. jedné hodiny (60 minut), delší pronájmy jsou celé násobky jedné hodiny.
 7. Používání hřišť je možné po předchozím zaplacení ceny dle platného ceníku.
 8. Obyvatelé Rezidence Golf Hostivař mají možnost využívat multifunkční hřiště i bez rezervace. V tomto případě je pronájem hřiště zdarma, je však nutné hřiště opustit v případě, že na ně přijdou sportovat osoby s předchozí placenou rezervací. Poplatky za užití hřiště platí i rezidenti a členové za zvýhodněné ceny, pokud požadují rezervaci.
 9. Uživatelé si mohou před zahájením hry zapůjčit další vybavení multifunkčního hřiště (síť, klička, klíč od sloupků) a další sportovní vybavení (míče) na recepci sportovního areálu. Vratná kauce (záloha) na toto vybavení je hrazena v hotovosti v recepci areálu Galerie Golf Hostivař. V případě nevrácení nebo poškození zapůjčeného vybavení bude tato záloha použitá na úhradu tohoto vybavení.

 II. Práva a povinnosti uživatelů

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení hřiště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Vstup na hřiště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti, ke které jsou hřiště určená.
 3. Na beachvolejbalového hřiště je dovoleno vstupovat pouze bez obuvi naboso.
  Při použití multifunkčního hřiště není povoleno používat obuv se špunty, hroty, či jinou podrážkou, a provozovat sporty, které by mohly jakkoli poškodit jeho povrch. Branky jsou určené především pro střelbu s lehkými typy míčů (např. florbal) a není dovoleno na ně sedat či je jinak (byť neúmyslně) poškozovat.
 4. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech.
 5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení hřiště. Jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení hřiště, tak na majetku ostatních osob.
 6. Návštěvníci jsou povinni pro své potřeby využívat WC, které jsou umístěné poblíž recepce.
 7. Návštěvníci mohou využít v případě zájmu šatny a sprchy, které jsou umístěné poblíž recepce.
 8. Další povinnosti návštěvníků:

Před začátkem hry:

 • provést kontrolu hřiště, zda jeho stav odpovídá podmínkám stanoveným tímto řádem (především nepoškozenost sítě, branek, povrchu hřišť, lajn a sítě u beach volejbalové hřiště),
 • při objevení závady je povinen uživatel nahlásit neprodleně jakékoli škody na recepci sportovního areálu (jinak za škody zodpovídá stejně, jako by je způsobil sám)

Po skončení hry:

 • srovnat povrch hřiště do roviny pomocí hrabla (beach volejbalové hřiště),
  vrátit branky, případně sloupky pro síť, na vyhrazenou pozici (multifunkční hřiště),
 • provést úklid hřiště od případných odpadků,
 • neprodleně po skončení hry vrátit zapůjčené potřeby na recepci sportovního areálu (nejpozději do 21:00)

III. Zakázané činnosti na sportovních hřištích

 • chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek,
 • jakkoli poškozovat sportoviště a jeho vybavení,
 • jakkoli znečišťovat prostory sportovišť vč. jeho okolí,
 • způsobovat nadměrný hluk a kouřit v prostorách hřišť a bezprostředním okolí,

IV. Závěrečná ustanovení

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení policii ČR.

V naléhavých případech volejte telefonicky:

Záchranná služba 155
Policie 158
Hasiči 150

Recepce areálu Galerie Golf Hostivař: 724 124 818, další informace: recepce@golfhostivar.cz

Tento provozní řád je platný od 1. 3. 2023

Chci začít s golfem
Chci začít s golfem
Usnadníme vám vaše první golfové krůčky hostivařským areálem.
Členské slevy a výhody
Členské slevy a výhody
Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Magazín Golf Hostivař
Magazín Golf Hostivař
Vydáváme si vlastní golfový magazín v tištěné i online podobě. Zdarma.
Naše venkovní galerie
Naše venkovní galerie
Umění je naše láska o kterou se s vámi rádi u nás v areálu dělíme.