Vše o členství

Jak se přihlásit

Zastavte se na recepci areálu GH a pořiďte si členství IHNED

Na recepci areálu GH si můžete zakoupit některý balíček členství (DRIVE, PLUS, VIP), vyplnit přihlášku a odevzdat ji na recepci.  V případě tzv. prvočlenství, kdy současně žádáte o zápis HCP na server, přiložte k přihlášce i originál či kopii osvědčení pro hru na hřišti. Naše recepční vám ihned vystaví elektronickou kartu, která k vašemu typu členství náleží.

Po zpracování přihlášky ze strany Golf Clubu Hostivař budete cca do 3 pracovních dnů (po dohodě možno i dříve) zaregistrováni na serveru České golfové federace (ČGF). Zároveň vám zašleme el. poštou uvítací dopis s vašimi evidenčními údaji. Po provedení registrace máte okamžitou možnost přihlášení se na turnaje vypsané na serveru ČGF již jako člen Golf Clubu Hostivař. Karta ČGF bude pro vás na hlavní recepci GH připravena cca za 3 týdny od podání přihlášky. Jakmile vaší kartu ČGF obdržíme, zašleme vám oznámení na váš e-mail.

Kupte si členství ON-LINE

Pokud nemáte možnost zastavit se v našem areálu, vyberte si některý balíček s členstvím a vyplňte přihlášku do klubu on-line. Nezapomeňte prosím vyplnit zejména kontaktní adresu, telefonní číslo a vaší elektronickou adresu, kam vám budeme zasílat klubové informace. V případě prvočlenství, kdy žádáte současně o první zápis HCP na server České golfové federace (ČGF), zašlete kopii Osvědčení pro hru na hřišti na e-mail: klub@golfhostivar.cz.

Po odeslání přihlášky vám na e-mailovou adresu, kterou jste do přihlášky vyplnil/a, přijde potvrzení objednávky a platební předpis pro úhradu členských příspěvků. Po schválení přihlášky budete zaregistrován na serveru ČGF a v databázi GCHOS. Členský balíček, ve kterém naleznete řadu golfových dárků a informačních materiálů, vám po připsání vaší platby na účet Golf Clubu Hostivař připravíme na recepci nebo po dohodě zašleme poštou.

Členství není možné převést na jinou osobu.
Dovolujeme si upozornit všechny hráče, že členské slevy a výhody jsou vázány na konkrétní osobu a jsou tedy nepřenosné.

Přihláška do Golf Club Hostivař

Přihláška do Golf Clubu Hostivař on-line

Přechod na jiný typ členství

Pokud máte zájem přejít na jiný typ členství, je změna vašeho členství velmi jednoduchá. V případě, že chcete zaplatit příspěvek převodem, stačí uhradit odpovídající částku dle vámi vybraného typu členství na účet GCHOS, zadat správný variabilní symbol a do poznámky pro příjemce napsat vaše jméno, příjmení a zvolený typ členství. Po připsání příspěvku na účet GCHOS, a jeho zpracování, vám bude v systému vystavena karta k čerpání výhod odpovídající vámi vybranému typu členství.

Další možností je se přímo zastavit na recepci areálu Golf Hostivař a na místě zažádat o změnu členství. Po úhradě příspěvku v hotovosti nebo platební kartou vám bude v systému vystavena karta odpovídající vámi vybranému typu členství pro čerpání vašich výhod v areálu Golf Hostivař.
Jestliže máte už členské příspěvky uhrazené, odečteme vám od ceny vyššího typu členství částku 1 000 Kč, což je hodnota samostatného členství bez členských výhod a služeb. Nevyčerpané služby nebo kredit z původního typu členství vám zůstanou.

Přerušení členství

Pokud si přejete členství přerušit, jelikož v daném hracím roce nebudete moci využívat své členství, můžete zažádat o jeho přerušení. Formulář žádosti o přerušení členství je k dispozici na hlavní recepci areálu Golf Hostivař nebo v elektronické podobě na našich stránkách zde.

Po dobu přerušení členství je ukončena registrace u ČGF a není možné využívat slev a výhod členství v areálu Golf Hostivař či u našich partnerů. Platnost karty Drive ke členství končí dnem přerušení členství. Zároveň není umožněno účastnit se mistrovství klubu. Roční udržovací příspěvek dle sazebníku GCHOS činí 300 Kč. O přerušení nebo aktivaci přerušeného členství je třeba písemně zažádat, akceptujeme oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu klub@golfhostivar.cz nebo písemnou formou na adresu klubu.

Aktivace přerušeného členství

V případě, že byste rádi aktivovali přerušené členství, stačí uhradit členský příspěvek dle typu vašeho členství pro danou sezónu a členství vám bude opět zaktivněno. Všichni členové zároveň obdrží el. kartu dle typu členství., rovněž bude obnovena vaše registrace na ČGF.
Pokud jste měli v předcházejících sezonách přerušené členství a pro nadcházející sezónu máte zájem své členství zaktivovat, obdržíte od nás poukaz na golfové služby v hodnotě udržovacích příspěvků za každý přerušený rok + vám jako bonus za každý přerušený rok navýšíme poukaz o 100 Kč.
Př.
20xx – měli jste přerušeno, uhradili jste udržovací příspěvek 300 Kč
20xy – měli jste přerušeno, uhradili jste udržovací příspěvek 300 Kč
20xz – chcete členství zaktivovat – obdržíte od nás poukaz na golfové služby v hodnotě: 2 x 300 Kč + 2 x 100 Kč = 800 Kč.

  • Poukazy je možné využít na golfové služby v areálu GH, není možné využít k úhradě členských příspěvků a lekcí u trenérů.
  • Poukaz je třeba uplatnit jednorázově.

Vystoupení z klubu

Vzhledem k tomu, že se jedná o standardní typ členství, které je uzavřeno na dobu neurčitou, lze je ukončit pouze písemnou žádostí (akceptujeme i výpověď elektronickou poštou na emailovou adresu klub@golfhostivar.cz ). Formulář žádosti o ukončení členství je k dispozici na hlavní recepci areálu Golf Hostivař nebo v elektronické podobě na našich stránkách zde.

Neuhrazením ročních příspěvků členství automaticky nezaniká a GCHOS je oprávněn požadovat po členovi případné náklady, které mohou klubu vzniknout v souvislosti s pozdním oznámením ze strany člena (např. poplatek odvedený za člena České golfové federaci).

Ukončením členství se rozumí výmaz člena z evidence GCHOS a současně i z příslušné evidence GCHOS vedené u České golfové federace. Ukončením členství nevzniká členovi nárok na finanční či jiné vyrovnání. Případné finanční závazky člena vůči GCHOS zůstávají ukončením členství nedotčené.
Dnem ukončení členství zaniká právo člena na volné a zvýhodněné služby poskytované areálem Golf Hostivař či jeho partnery (platnost karty Drive končí dnem ukončení členství).

Blokace na ČGF

Dle rozhodnutí ČGF musí golfové kluby na federačním serveru nejpozději k 31. 1. daného roku aktualizovat databázi svých členů. Pokud člen klubu neuhradí svůj příspěvek do stanoveného data splatnosti, bude na serveru ČGF dočasně zablokován, až do doby než bude příspěvek uhrazen anebo člen své členství neukončí – viz předchozí odstavec. Blokace znemožňuje hráči přihlašovat se na turnaje a účastnit se jich, a to i tehdy, má-li hráč platné členství v jiném klubu. Při pozdní úhradě příspěvku je třeba počítat s tím, že vám bude ze strany ČGF vyrobena registrační karta v pozdějším termínu.

Ostatní

Změny jména, kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla

Pokud dojde ke změně vašich evidenčních údajů, oznamte prosím tyto změny na recepci Golf Hostivař (vyplníte formulář o změně evidenčních údajů), který je možné stáhnout zde nebo nám napsat na emailovou adresu klub@golfhostivar.cz.

Chci začít s golfem
Chci začít s golfem
Usnadníme vám vaše první golfové krůčky hostivařským areálem.
Členské slevy a výhody
Členské slevy a výhody
Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Magazín Golf Hostivař
Magazín Golf Hostivař
Vydáváme si vlastní golfový magazín v tištěné i online podobě. Zdarma.
Naše venkovní galerie
Naše venkovní galerie
Umění je naše láska o kterou se s vámi rádi u nás v areálu dělíme.