Užitečné informace

Elektronická členská karta

Od roku 2022 již nejsou plastové členské karty. Doporučujeme si stáhnout aplikaci České golfové federace, kde je možnost nahlížet do pravidel a to do všech českých mutací (Pravidla golfu, Hráčská edice Pravidel golfu, Stručný průvodce Pravidel golfu), dalším odkazem Sportovní golf se dostanete k informacím o organizaci tuzemských soutěží jednotlivců i družstev, v kalendářích jsou k dispozici aktuálně platné termínové plány sezóny včetně mládežnického kalendáře.
Důležitější však je to, že zde také naleznete Elektronickou členskou kartu, která obsahuje informace o vašem členství a např. pomocí čárového kódu, který se zde zobrazuje budete moci čerpat míče na vydavači, nebo se prokazovat na recepci.

Domovské vs. nedomovské členství

Každý hráč golfu může být členem v několika klubech najednou. Je však potřeba určit jeden z klubů jako klub domovský. Tento domovský klub je potom zodpovědný za správu HCP člena, a pokud se tento hráč účastní turnajů, hraje pod hlavičkou svého domovského klubu. Jestliže se chce hráč účastnit turnajů za jiný než domovský klub, musí mít povolení k hostování od svého domovského klubu. Domovské členství je možné kdykoliv změnit. Při této změně je nutné nejprve v domovském klubu zažádat o nastavení členství na nedomovské a poté zažádat o změnu na domovské členství ve zvoleném klubu.Pokud byste měli členství ve více klubech a ve svém domovském klubu byste si členství na konci roku ukončili, je potřeba znovu vybrat, kde vaše domovské členství má být nadále, nebo v případě jen jednoho dalšího klubu, oznámit, že si přejete, aby se klub stal vaší autoritou. Není to autmatické.

Golfové turnaje

Turnaje může pořádat každý golfový klub a zpravidla jsou vypsané na webových stránkách České golfové federace (www.cgf.cz), kde lze filtrovat podle místa konání a podle termínů. Na vámi vybraný turnaj se pak přihlásíte pomocí vašeho federačního číslo, které vám v klub přidělí. To je osmimístné a první trojčíslí je číslo klubu v rámci celé golfové federace. Tedy vaše číslo bude určitě začínat 078 a pak bude obsahovat nějaký 5 dalších čísel. Abyste se turnaje mohli zúčastnit musíte mít někde platné členství.

Hendikep

Handicap se počítá jako průměr 8 nejlepších přepočtených odchylek z posledních 20 započítávaných výsledků. Není dáno žádné časové omezení, takže pro někoho to mohou být výsledky za dva měsíce, pro jiného za čtyři roky. Handicap lze samozřejmě spočítat i z menšího počtu výsledků, počínaje pouhým jediným výsledkem, což se týká zejména nových hráčů).

Nesoutěžní výsledek

Nesoutěžní výsledek (dále NV) umožňuje hráči úpravu HCP bez účasti na turnaji.

Hráčův NV je použit pro úpravu HCP, pouze pokud:

 • hráč před začátkem hry na recepci klubu nahlásí, že jde NV, uvede zapisovatele a počet jamek a uhradí administrativní a hrací poplatky
 • má zapisovatel HCP 36 a nižší
 • recepce zadá NV na serveru ČGF a vydá hráči a spoluhráči vyplněné skórkarty
 • hráč ihned po odehrání hřiště odevzdá skórkartu vyplněnou a podepsanou zapisovatelem a hráčem
 • recepce promptně zadá výsledek hry na serveru ČGF

Výsledky dosažené v zahraničí

Je povinností hráče, aby handicapové komisi domovského klubu nahlásil včas všechny výsledky dosažené v soutěžích v zahraničí pořádaných zahraničním klubem jiné golfové asociace. Uznat lze pouze výsledky dosažené v soutěži na znormovaném hřišti.

Aby bylo možné uznat a zadat výsledky ze zahraničních soutěží, je potřeba splnit tyto náležitosti:

 • Název hry
 • Název hřiště
 • Datum
 • Počet jamek
 • Počet hraných jamek
 • Par hřiště
 • Course rating
 • Slope Rating
 • Počet ran
 • Součet stableford bodů
 • HCP před soutěží

Zadání zahraničního výsledku je zpoplatněno dle schváleného sazebníku GCHOS 200 Kč. Poplatek je vybírán zpětně na hlavní recepci Golfu Hostivař.

Chci začít s golfem
Chci začít s golfem
Usnadníme vám vaše první golfové krůčky hostivařským areálem.
Členské slevy a výhody
Členské slevy a výhody
Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Magazín Golf Hostivař
Magazín Golf Hostivař
Vydáváme si vlastní golfový magazín v tištěné i online podobě. Zdarma.
Naše venkovní galerie
Naše venkovní galerie
Umění je naše láska o kterou se s vámi rádi u nás v areálu dělíme.