Více z této sekce

Užitečné informace

Roční kontrola HCP

Roční kontrola HCP se provádí vždy jednou za rok po skončení golfové sezony, tzn. v zimním obdob.  Na základě uhraných výsledků STK klubu nastaví každému hráči odpovídající HCP. Například pokud hráč hraje málo, ale každou hrou výrazně zlepšuje svůj HCP, neodpovídá hodnota HCP jeho skutečným hracím schopnostem (jedná se o tzv. zadržený HCP), a proto je pomocí roční kontroly takovému hráči HCP snížen. Naopak HCP je po roční kontrole hráči zvýšen, jestliže každou hrou HCP zvyšoval.

Domovské x nedomovské členství

Každý hráč golfu může být členem v několika klubech najednou. Je však potřeba určit jeden z klubů jako klub domovský. Tento domovský klub je potom zodpovědný za správu HCP člena, a pokud se tento hráč účastní turnajů, hraje pod hlavičkou svého domovského klubu. Jestliže se chce hráč účastnit turnajů za jiný než domovský klub, musí mít povolení k hostování od svého domovského klubu. Domovské členství je možné jednou do roka změnit bez udání důvodu. Takové žádosti je každý klub povinen vyhovět. Při této změně je nutné nejprve v domovském klubu zažádat o nastavení členství na nedomovské a poté zažádat o změnu na domovské členství ve zvoleném klubu.

Nesoutěžní výsledek

Nesoutěžní výsledek (dále NV) umožňuje hráči úpravu HCP bez účasti na turnaji (pouze pro hráče s HCP v rozmezí 11,5–54). Hráč může hrát nesoutěžní výsledek pouze na hřištích určených národní asociací.

Hráčův NV je použit pro úpravu HCP, pouze pokud:

Výsledky dosažené v zahraničí

Je povinností hráče, aby handicapové komisi domovského klubu nahlásil včas všechny výsledky dosažené v soutěžích v zahraničí pořádaných zahraničním klubem jiné golfové asociace. Uznat lze pouze výsledky dosažené v soutěži na hřišti znormovaném pomocí systému USGA Course Rating.

Hráč musí předat handicapové komisi domovského klubu potvrzenou skórkartu. Hráči s handicapem 9,9 a nižším musí předat též výsledkovou listinu soutěže potvrzenou pořádajícím klubem. Výsledek musí hráč nahlásit před startem v další soutěži, neboť na serveru ČGF musí být výsledky zpracovány ve správném časovém sledu.

Handicapová komise domovského klubu rozhodne, zda hráči hlášený výsledek uzná, upraví hráči jeho handicap podle Handicapového systému ČGF a změní hráči jeho handicap na serveru ČGF (a to nejpozději do 7 dnů od přijetí dokumentů). Pokud hráč nahlásí výsledek ze zahraničí až po svém startu v jiné soutěži, nelze výsledek uznat na úpravu handicapu (použit dodatek II Handicapového systému EGA).
Aby bylo možné uznat a zadat výsledky ze zahraničních soutěží je potřeba splnit určité náležitosti:

Upřednostňujeme, aby na skórkartě byly vypočteny stablefordové body, ale není to podmínkou. Zadání zahraničního výsledku je zpoplatněno dle schváleného sazebníku GCHOS 200 Kč. Poplatek je vybírán zpětně na hlavní recepci Golfu Hostivař nebo může být uhrazen bezhotovostním převodem dle platebního předpisu, který vám na vyžádání pošleme. Při platbě ze zahraničí je třeba konečnou částku navýšit o poplatek pro ČSOB 150 Kč. Pokud nebude poplatek do konce daného kalendářního roku uhrazen, bude o jeho výši navýšen roční příspěvek hráče v následujícím období. Bez vyrovnání tohoto finančního závazku nebude možné uvolnit hráče na serveru ČGF v případě ukončení členství v GC Hostivař.

Chci začít s golfem

Chci začít s golfem

Začínáte s golfem? Tato stránka by vám měla usnadnit první golfové krůčky hostivařským areálem.
Chci být členem

Chci být členem

Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Aplikace

Aplikace

Chcete mít aktuální informace po ruce? Stáhněte si naši aplikaci Golf Hostivař.
Magazín Golf Hostivař

Magazín Golf Hostivař

Zajímavosti, aktuality, reportáže v tištěné i online podobě.

Partneři areálu