Osvědčení ke hře

Dříve se toto osvědčení nazývalo „Zelená karta“ posléze  „Zkouška golfové způsobilosti“

Ačkoli hodně golfistů často používá osvědčený (a docela trefný) pojem „Zelená karta“ stále, oficiálně se procedura přidělení „golfového řidičáku“ již od roku 2008 nazývá „Zkouška golfové způsobilosti“. Jejím cílem bylo, aby se na golfových hřištích pohybovali hráči s určitou základní znalostí techniky hry, golfových pravidel a chování. Pro získání tohoto osvědčení museli hráči při hře na 9ti jamkovém hřišti získat 9 stablefordových bodů, neboli zahrát v průměru na každé jamce nejvýše 3 rány nad par. Většina hráčů si jednou přečetla knížečku „pravidel“, jejichž základní znalost pak prověřil u zkoušky trenér. Byť mohly golfové kluby již v minulosti zplnomocnit k provádění zkoušek i jiné osoby, zkoušky měli v naprosté většině klubů v pravomoci profesionální trenéři. Zkouška byla ve většině případů jakýmsi přirozeným zakončením procesu úvodní přípravy začátečníků. Tento proces trval průměrně tři měsíce. Kromě vlastní přípravy absolvovali přibližně dvanáct hodinových lekcí s trenérem.

Celý institut výše popsané procedury býval sice někdy zpochybňován argumenty typu „v jiných zemích nic podobného nemají“, „proč zkoušet dospělé lidi jako školáky“, nebo „někteří profesionálové karty dávají každému, kdo zaplatí“, přesto se ale většina klubů, provozovatelů hřišť a nakonec i hráčů asi shodla na tom, že je to přístup užitečný. Vždyť všem jde o to, aby na hřištích hráči nezdržovali ostatní, nepoškozovali herní plochy, věděli, jak se chovat, a svou hrou nezranit sebe ani nikoho jiného.  Koneckonců, většina hráčů žije z toho, co se naučila během přípravy na zkoušku, dodnes.

Jak to je dnes? („Osvědčení pro hru na hřišti“)

Byť se slovo „zkouška“ v novém názvu procedury získání golfového řidičáku již neobjevuje, stále platí to, že hráč musí „prokázat“ znalost etikety a základních pravidel golfu a při hře na minimálně 9 jamek také svoje herní dovednosti. Podstatnou změnou je, že už nemusí zahrát hřiště na předepsaný počet ran.  V rámci vydání Osvědčení je pro hráče doporučován i případný hendikep, a to ve variantách „BEZ“, 54 nebo i nižší. Hráči může být tedy doporučen rovnou hendikep např. 42, 27, 14 a nemusí začínat na tradičním čísle 54, jak tomu bylo zvykem. Na druhé straně, pokud hráč v rámci prokázání praktických dovedností na hřišti nedosáhne herní úrovně hendikepu 54, získává jen Osvědčení bez HCP. Otázkou zůstává, zda takového nováčka (byť drží v ruce „Osvědčení pro hru na hřišti“) vpustí někde na hřiště. Sama Česká golfová federace připouští a upozorňuje, že záleží na každém provozovateli, zda bude na své hřiště nováčky s Osvědčením bez hendikepu pouštět či nikoli.

Je přitom v kompetenci každého klubu, koho vydáváním nových Osvědčení zplnomocní. Mohou to být nejen profesionální trenéři, ale i cvičitelé, kluboví funkcionáři, ale nově i  tzv. „zkušení hráči golfu“ (souhrnně označováni jako „garanti“). To je další podstatná změna. Poslední skupina je přitom velice diskutabilní, v krajním případě může totiž klub zplnomocnit k vydávání Osvědčení třeba každého člena klubu. Aby se nezačala osvědčení vydávat obratem ruky, budou jména garantů každého hráče veřejně přístupná na serveru ČGF.

Přesný popis „Osvědčení“ najdete v dokumentu STK ČGF zde.
Samotný formulář je ke stažení zde.

Jak to je v Hostivaři?

Co se týká podmínek hry v hostivařském areálu, rádi bychom umožnili hru i golfovým benjamínkům, tedy majitelům Osvědčení podle nově přijatých principů. Hráčům bez hendikepu bude k dispozici tréninkové hřiště golfové akademie, hráči s hendikepem (54 a nižším) mohou  využívat „velké“ 9 jamkové hřiště.

V zájmu hladké průchodnosti hřiště ale může areál Golf Hostivař v budoucnu nastavit jiné podmínky pro hru na hřišti, např. ve formě nižšího maximálního hendikepu a podobně. Nyní to ale neplánujeme.

Osvědčení pro hru na hřišti s doporučením případného hendikepu v areálu Golf Hostivař  vydávají pouze místní profesionální trenéři, nebo jiní garanti podle dokumentu ČGF – tedy osoby pověřené STK klubu. Osvědčení bude vydáváno v rámci standardních výukových lekcí nebo kurzů pořádaných areálem Golf Hostivař. Aktuální ceny trenérů za vydávání Osvědčení naleznete zde.

Golf Club Hostivař bude u svých nových či stávajících členů akceptovat „Osvědčení pro hru na hřišti“ s doporučením případného HCP i od jiných „garantů“ z jiného hřiště/klubu. Tedy i od ostatních profesionálních trenérů, cvičitelů a dalších osob, které mají pověření od ostatních golfových klubů v ČR. Není tedy podmínkou, že by členové GCHOS museli využít pro vydání „Osvědčení pro hru na hřišti“ pouze služeb profesionálních trenérů areálu Golf Hostivař.

 

Chci začít s golfem
Chci začít s golfem
Usnadníme vám vaše první golfové krůčky hostivařským areálem.
Členské slevy a výhody
Členské slevy a výhody
Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Magazín Golf Hostivař
Magazín Golf Hostivař
Vydáváme si vlastní golfový magazín v tištěné i online podobě. Zdarma.
Naše venkovní galerie
Naše venkovní galerie
Umění je naše láska o kterou se s vámi rádi u nás v areálu dělíme.