Více z této sekce

Osvědčení ke hře

Jak je to se „Zelenými kartami“?

„Osvědčením pro hru na hřišti“, tento pojem souvisí především s ambiciózním marketingovým projektem České golfové federace, který si klade za cíl, získat pro golf nové hráče a v průběhu následujících čtyř let dosáhnout počtu 100 tisíc registrovaných hráčů.

Jak to bylo dosud („Zkouška golfové způsobilosti“)

Ačkoli hodně golfistů často používá osvědčený (a docela trefný) pojem „Zelená karta“, oficiálně se procedura přidělení „golfového řidičáku“ již od roku 2008 nazývala „Zkouška golfové způsobilosti“. Jejím cílem bylo, aby se na golfových hřištích pohybovali hráči s určitou základní znalostí techniky hry, golfových pravidel a chování. Pro získání tohoto osvědčení jste museli při hře na 9ti jamkovém hřišti získat 9 stablefordových bodů, neboli zahrát v průměru na každé jamce nejvýše 3 rány nad par. Většina hráčů si jednou přečetla knížečku „pravidel“, jejichž základní znalost pak prověřil u zkoušky trenér. Byť mohly golfové kluby již v minulosti zplnomocnit k provádění zkoušek i jiné osoby, zkoušky měli v naprosté většině klubů v pravomoci profesionální trenéři. Zkouška byla ve většině případů jakýmsi přirozeným zakončením procesu úvodní přípravy začátečníků. Tento proces trval průměrně tři měsíce. Kromě vlastní přípravy absolvovali přibližně dvanáct hodinových lekcí s trenérem.

Celý institut výše popsané procedury býval sice někdy zpochybňován argumenty typu „v jiných zemích nic podobného nemají“, „proč zkoušet dospělé lidi jako školáky“, nebo „někteří profesionálové karty dávají každému, kdo zaplatí“, přesto se ale většina klubů, provozovatelů hřišť a nakonec i hráčů asi shodla na tom, že je to přístup užitečný. Vždyť všem jde o to, aby na hřištích hráči nezdržovali ostatní, nepoškozovali herní plochy, věděli, jak se chovat, a svou hrou nezranit sebe ani nikoho jiného.  Koneckonců, většina hráčů žije z toho, co se naučila během přípravy na zkoušku, dodnes.

Jak to bude nyní („Osvědčení pro hru na hřišti“)

Byť se slovo „zkouška“ v novém názvu procedury získání golfového řidičáku již neobjevuje, stále platí to, že hráč musí „prokázat“ znalost etikety a základních pravidel golfu a při hře na minimálně 9 jamek také svoje herní dovednosti. Podstatnou změnou je, že už nemusí zahrát hřiště na předepsaný počet ran.  V rámci vydání Osvědčení je pro hráče doporučován i případný hendikep, a to ve variantách „BEZ“, 54 nebo i nižší. Hráči může být tedy doporučen rovnou hendikep např. 42, 27, 14 a nemusí začínat na tradičním čísle 54, jak tomu bylo zvykem. Na druhé straně, pokud hráč v rámci prokázání praktických dovedností na hřišti nedosáhne herní úrovně hendikepu 54, získává jen Osvědčení bez HCP. Otázkou zůstává, zda takového nováčka (byť drží v ruce „Osvědčení pro hru na hřišti“) vpustí někde na hřiště. Sama Česká golfová federace připouští a upozorňuje, že záleží na každém provozovateli, zda bude na své hřiště nováčky s Osvědčením bez hendikepu pouštět či nikoli.

Je přitom v kompetenci každého klubu, koho vydáváním nových Osvědčení zplnomocní. Mohou to být nejen profesionální trenéři, ale i cvičitelé, kluboví funkcionáři, ale nově i  tzv. „zkušení hráči golfu“ (souhrnně označováni jako „garanti“). To je další podstatná změna. Poslední skupina je přitom velice diskutabilní, v krajním případě může totiž klub zplnomocnit k vydávání Osvědčení třeba každého člena klubu. Aby se nezačala osvědčení vydávat obratem ruky, budou jména garantů každého hráče veřejně přístupná na serveru ČGF.

Přesný popis „Osvědčení“ najdete v Dodatku III Soutěžního řádu ČGF. Tento dokument naleznete zde.

Jak to bude v Hostivaři?

Co se týká podmínek hry v hostivařském areálu, rádi bychom umožnili hru i golfovým benjamínkům, tedy majitelům Osvědčení podle nově přijatých principů. Hráčům bez hendikepu bude k dispozici tréninkové hřiště golfové akademie, hráči s hendikepem (54 a nižším) mohou  využívat „velké“ 9ti jamkové hřiště. Pokud to bude provozně možné (dostatečná kapacita našeho hřiště), budeme nadále umožňovat hru všem hráčům s HCP 54 a méně, tedy hráčům i z jiných golfových klubů.

V zájmu hladké průchodnosti hřiště ale může areál Golf Hostivař v budoucnu nastavit jiné podmínky pro hru na hřišti, např. ve formě nižšího maximálního hendikepu a podobně.

Osvědčení pro hru na hřišti s doporučením případného hendikepu budou v areálu Golf Hostivař nadále vydávat pouze místní profesionální trenéři. Osvědčení bude vydáváno v rámci standardních výukových lekcí nebo kurzů pořádaných areálem Golf Hostivař. Aktuální ceny trenérů za vydávání Osvědčení naleznete zde.

Golf Club Hostivař bude u svých nových či stávajících členů akceptovat „Osvědčení pro hru na hřišti“ s doporučením případného HCP i od jiných „garantů“. Tedy i od ostatních profesionálních trenérů, cvičitelů a dalších osob, které mají pověření od ostatních golfových klubů v ČR. Není tedy podmínkou, že by členové GCHOS museli využít pro vydání „Osvědčení pro hru na hřišti“ pouze služeb profesionálních trenérů areálu Golf Hostivař.

 

Chci začít s golfem

Chci začít s golfem

Začínáte s golfem? Tato stránka by vám měla usnadnit první golfové krůčky hostivařským areálem.
Chci být členem

Chci být členem

Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Aplikace

Aplikace

Chcete mít aktuální informace po ruce? Stáhněte si naši aplikaci Golf Hostivař.
Magazín Golf Hostivař

Magazín Golf Hostivař

Zajímavosti, aktuality, reportáže v tištěné i online podobě.

Partneři areálu

Naše další areály