Více z této sekce

Tréninkové centrum mládeže

PRINCIPY FUNGOVÁNÍ TCM GCHOS A VÝKONNOSTNÍ SKUPINY A REPREZENTACE

Nominace GCHOS na týmové soutěže pro rok 2021 ZDE.
Etický kodex hráčů výkonnosntí skupiny ZDE.
Povinnosti a výhody hráčů výkonnostní skupiny ZDE.

Tréninkové centrum mládeže (dále jen TCM) je status, který ČGF uděluje jednotlivým tréninkovým centrům spjatých s některým členským klubem ČGF  při plnění přísných podmínek pro práci s mpádeží. Celou problematiku TCM zastřešujě Komise mládeže STK ČGF. ČGF poskytuje TCM finanční podporu dle schváleného rozpočtu a definovaného rozdělovacího klíče za sportovní výsledky jednotlivých TCM.

TCM v Hostivaři –  Status TCM GC Hostivař obhájil znovu od roku 2021 (po dvou letech, kdy tento status mít nemohl).
V GC Hostivař se zaměřujeme na práci s mládeží v rámci TCM. Jsou zde pořádány golfové kurzy pro děti do 18 let. Dětské kurzy jsou základem pro výkonnostní skupinu, která je hlavním pilířem TCM a na jejíž trénink je brán velký důraz.
Součástí TCM jsou všechny děti, které se účastní dětských kurzů pod vedením našich trenérů. Jedná se o hráče, kteří mají snahu se zlepšovat a chtějí se golfu věnovat aktivně a nejen na rekreační úrovni.

VÝKONNOSTNÍ SKUPINA
Výběr hráčů z TCM, kteří pravidelně trénují, mají ambice reprezentovat klub v mládežnických soutěžích – posléze v týmových soutěžích dospělých. Jsou pro ně připraveny tréninky 2x týdně pod vedením trenéra výkonnostního golfu.

REPREZENTACE
Výběr hráčů z TCM, kteří reprezentují klub na soutěžích družstev mládeže. Součástí reprezentace jsou hráči z výkonnostní skupiny, kteří jsou doplněni hráči přímo z TCM. Všichni hráči tréninkového centra mládeže by měli reprezentovat domovský klub také individuálně na soutěžích pořádaných Českou golfovou federací. Zvýšené nároky na pravidelnou osobní reprezentaci jsou kladeny na hráče z výkonnostní skupiny.

Kalendář akcí ČGF pro rok 2021 a kalendář akcí mládeže ČGF na rok 2021 je k dispozici na webu ČGF v sekci sportovní golf.

 

VEDENÍ TCM
Adam Kratochvíl – vedoucí TCM
Roman Chudoba- trenér výkonnostní skupiny
Pavel Fulín- hlavní trenér dětí a mládeže
Andrea Šindelářová- administrativní zajištění dětských kurzů a komunikace s rodiči
Martin Sládek –  kondiční trenér
Jan Šonka- předseda STK GCHOS

 

 

Mezi kompetence hlavního trenéra výkonnostní skupiny patří tvorba nominací na jednotlivé soutěže družstev mládeže.
Všechna potřebná rozhodnutí a komunikaci ohledně celého Tréninkového centra mládeže zajišťuje vedoucí TCM.


DĚTSKÁ KARTA – KARTA PRO HRÁČE Z TCM
Dětská karta je za velmi nízkou cenu a je dotována klubem v rámci podpory mládeže.
Dětská karta je produkt, který hráče opravňuje denně k čerpání vstup na driving range a 200 míčů, 1 vstup na akademii, 1 fee na 9/18 jamek hřiště, 2 hodiny simulátoru, 2 hodiny na rohoži v Indoor centru. Karta je určena pouze pro hráče s domovským členstvím v GCHOS.

Může ji získat dítě, které

a) navštěvuje dětské kurzy v rámci golfových kurzů v Hostivaři, nebo
b) trénuje individuálně u některého z trenérů GH, nebo
c) bude reprezentovat, nebo reprezentuje GCHOS v soutěžích mládeže.

V případě, že budete mít o Dětskou kartu pro Vaše dítě zájem, kontaktujte, prosím, hlavní recepci.

PLATBA DĚTSKÉ KARTY
Všechny typy plateb jsou prováděny hotově, nebo kartou na recepci klubu.
Cena je 700 Kč/měsíc a je vystavována na období 3 měsíců. Pravidelně v periodách leden-březen, duben-červen, červenec-září, říjen-prosinec. Veškeré úkony se provádí na recepci klubu.

 

HRÁČI V TRÉNINKOVÉM CENTRU MLÁDEŽE (obzvláště ve výkonnostní skupině) MUSÍ:


ZAŘAZENÍ DO VÝKONNOSTNÍ SKUPINY

Všichni hráči v TCM mohou být zařazeni do výkonnostní skupiny. Musí však splňovat handicapový limit a mít souhlas hlavního trenéra výkonnostní skupiny.  Hráč zařazen do výkonnostní skupiny trénuje pravidelně se svým trenérem. Má pohybové schopnosti a předpoklad zlepšování (posouzení trenérů), dosažený HCP ve srovnání se stejně starými dětmi (dle klubového žebříčku), zájem přijímat tréninkové úkoly a plnit je, má rodiče připravené spolupracovat (četnost tréninků dítěte, doprovod rodičů na vybrané turnaje, hraní o víkendech atd., věk do 26 let a je stále student. Navíc tito hráči navštěvují pravidelné kontrolní tréninky pod vedením Romana Chudoby.

Handicapové limity pro zařazení do výkonnostní skupiny jsou:

6 – 7 let: HCP max. 40
8 – 10 let: HCP max. 32
11 – 12 let: HCP max. 22
13 – 14 let: HCP max. 18
15 – 16 let: HCP max. 12
17 – 26 let: HCP max. 10

KONTROLNÍ TRÉNINKY S ROMANEM CHUDOBOU
Nejedná se o výuku golfových aspektů, ale o čas trávený společně. Pomocí soutěží a dalších sportovních aktivit dochází k utužování kolektivu napříč jednotlivými svěřenci různých trenérů. Roman Chudoba získává přehled o možnostech jednotlivých hráčů, kteří budou následně nasazování do soutěží družstev.

Programem kontrolních tréninků jsou občasné mini turnaje, patovací či čipovací soutěže, course management,… a další.

DALŠÍ PRINCIPY

 

V Praze, 5.3.2021                                         Adam Kratochvíl – vedoucí TCM

 

Projekt je podporován těmito subjekty:
             

Chci začít s golfem

Chci začít s golfem

Začínáte s golfem? Tato stránka by vám měla usnadnit první golfové krůčky hostivařským areálem.
Chci být členem

Chci být členem

Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Aplikace

Aplikace

Chcete mít aktuální informace po ruce? Stáhněte si naši aplikaci Golf Hostivař.
Magazín Golf Hostivař

Magazín Golf Hostivař

Zajímavosti, aktuality, reportáže v tištěné i online podobě.

Partneři areálu