ČSOB Hostivařský běh 2016

Kompletní výsledky naleznete zde.
Fotografie zde a zde.
Oficiální video zde.

Kompletní propozice v PDF: ČSOB Hostivařský běh 2016 – propozice_24_3.

Tratě a soutěže

Hlavní běžecký závod

 • 10 km (muži) – 4 kola
 • 5 km (ženy) – 2 kola

Nesoutěžní běhy

 • „Okolo hřiště“ 2,5 km –  vyzkoušejte si oběhnout 9 jamek golfového hřiště
 • „Okolo jezírka“ dětský běh na 250 m pro děti do 12 let (možné běžet s rodičem)

Speciální soutěže

 • Mistrovství ČR v běhu naboso (5/10 km) – vyhodnocení v rámci hlavního závodu na 5/10 km
 • Aquatlon (plavání 350 m + běh 2,5 km) – speciální závod

Vyhlašované hlavní kategorie

 • 10 km – nejlepší 3 muži do 35 let; 35-45 let;  45+
 • 5 km – nejlepší 3 ženy do 35 let;  35-45 let;  45+
 • Mistr ČR v běhu na boso na 10 km (muži)
 • Mistryně ČR v běhu na boso 5 km (ženy)
 • Aquatlon – nejlepší 3 muži a 3 ženy

Mistrovství ČR v běhu naboso

ČSOB hostivařský běh je velice populární i pro možnost jej absolvovat naboso. Této možnosti každoročně využívají desítky běžců, kteří si chtějí užít nádherný pocit běhu po kvalitní travičce. Letos navíc proběhne poprvé v rámci našeho závodu neoficiální mistrovství ČR v běhu naboso!  Nízce střižený travnatý povrch golfového hřiště je pro tento typ závodu  ideální. Na trase je pouze několik přeběhů cestiček, které jsou pokryté kobercem a několik velice krátkých úseků se zámkovou dlažbou.

Aquatlon

 • Aquatlon je samostatný závod, který se bude konat po skončení hlavního běžeckého závodu.
 • Skládá se z plavecké části cca 350 metrů v jezírku na deváté jamce golfového hřiště a jednoho kola běhu na 2,5 km. Depo se započítává do celkového času.

Startovné

Hlavní běžecký závod, aquatlon (vč. kombinace):  300 Kč při registraci a platbě předem (400 Kč na místě). Členové Golf Club Hostivař a zaměstnanci ČSOB sleva 100 Kč.
Nesoutěžní běh na 2,5 km: 100 Kč, dětský běh (do 12 let) na 250 m: zdarma.

V ceně startovného:

 • běžecká značková funkční čelenka, materiál CoolMax® v hodnotě 195 Kč (pouze pro účastníky hlavního běžeckého závodu nebo aquatlonu a při registraci a platbě startovného předem)
 • značková plavecká čepička BornToSwim v v hodnotě 150 Kč (pro účastníky aquatlonu)
 • věcné ceny pro vítěze hlavních vyhlašovaných kategorií
 • elektronická čipová časomíra
 • startovní číslo
 • občerstvení (iontový nápoj, ovoce)
 • ochutnávka piva místního Pivovaru Hostivar
 • úschovna věcí
 • doplňkový sportovní program projektu „ČSOB Na zdraví“
 • kvalitní zázemí golfového klubu (sprchy, šatny)

Registrace závodníků

 • Registrace probíhá formou on-line přihlášky. Odkaz naleznete zde: https://www.sportt.cz/register/365
 • On-line registrace je možná pouze do 30. 4. 2016 s došlou platbou
 • Startovné je nutné uhradit do 5 dnů od registrace, tj. nejpozději do 5. 5. 2016! V opačném případě systém přihlášeného automaticky odregistruje.
 • Registrace a platba na místě je možná (vyšší startovné, bez nároku na běžeckou funkční čelenku)
 • Registrace závodníků na místě končí 60 minut před startem závodu (do 17:00)
 • Prezence předem přihlášených závodníků končí 30 minut před startem závodu (do 17:30)
 • Kapacita hlavního závodu je 500 běžců. Pořadatel si tak vyhrazuje právo na předčasné ukončení registrace
 • Účast a registrace je možná pro sportovce od 12 let (ročníky 2004 a starší), mladší se mohou účastnit dětského nesoutěžního běhu.
 • Zlevněné startovné pro zaměstnance ČSOB a členy Golf Club Hostivař je podmíněno platným zaměstnaneckým poměrem nebo členstvím v klubu– údaje uvedené v přihlášce budou následně kontrolovány a závodníci, kteří uvedou mylné informace budou z registrace vyloučeni bez náhrady uhrazeného startovného.
 • Závodníci se můžou zúčastnit běžeckého závodu i aquatlonu, tedy pouze jednoho nebo obou závodů
 • Běžci na vzdálenost 10 km budou vyhodnoceni v rámci Mistrovství ČR v běhu naboso (10 km) – podmínka je absolvování celé trati naboso

Časový harmonogram

 • od 16:00 – otevřena prezence a dodatečná registrace do závodu (horní terasa golfové klubovny)
 • 17:00 – konec dodatečné registrace pro nepřihlášené závodníky
 • 17:30 – konec prezence do hlavního závodu
 • 17:30 – start dětského nesoutěžního závodu „Okolo jezírka“
 • 17:45 – rozprava před hlavním během, představení trati a pravidel
 • 18:00 – start hlavního běžeckého závodu a nesoutěžního běhu „Okolo hřiště“
 • 19:00 – vyhlášení výsledků hlavního závodu
 • 19:30 – start aquatlonu
 • 20:00 – vyhlášení aquatlonu

Čipové měření

 • Čas závodníků se měří čipovou časomírou, každý běžec musí mít připevněný čip, jinak jeho čas nebude změřen a do výsledků nebude započítán.
 • Čip musí být připevněn páskou na botu závodníka, nebo na nohu těsně nad kotníkem
 • Ihned po doběhnutí závodu je nutné čip odevzdat, v případě ztráty čipu nebo jeho nevrácení je účastník závodu povinen uhradit poplatek 500 Kč.

Důležitá upozornění

 • Není povolen běh s botami s hrubou (trekovou) podrážkou – hrozí poškození golfového hřiště.
 • Pořadatel si vyhrazuje změnu v propozicích a pravidlech závodu.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí na závodě nebo jeho sledováním.
 • Pořadatel prohlašuje, že veškeré obrazové i zvukové záznamy a fotografie účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

Svou registrací do závodu každý účastník stvrzuje níže uvedené:

 • Mám povědomí o rizikách spojených s nebezpečím vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Prohlašuji, že se závodu účastním dobrovolně
 • Prohlašuji, že budu respektovat pokyny pořadatele v době před závodem, při závodě a bezprostředně po závodě
 • Prohlašuji, že se závodu účastním na vlastní riziko a nebezpečí a odpovídám sám za svojí fyzickou kondici a způsobilost
 • Prohlašuji, že mám uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro možnost ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci
 • Prohlašuji, že pokud mi je méně než 18 let, mám k účasti v závodu řádný souhlas svého zákonného zástupce

Kde se akce koná

 • Místo konání: Golfový areál Hostivař – U Golfu 565, Praha 10
 • Místo pro prezenci bude umístěno na terase v 1. patře golfové klubovny – po areálu budou umístěny navigační cedulky
 • Parkování je možné přímo v areálu Golf Hostivař (kapacita omezená)
 • Zázemí golfového klubu bude pro běžce k dispozici. Naleznete zde toalety, šatny i sprchy. Možnost uložení osobních věcí.
 • Startovní brána závodu bude umístěna poblíž odpaliště 1. jamky. Z terasy, kde bude probíhat prezence, je toto místo dobře vidět.
 • Rozprava před závodem proběhne poblíž startovní brány.

Organizace akce

 • Pořadatelé akce: Golf Club Hostivař, SPORT Hostivař, a.s.
 • Organizační výbor: Jiří Martinka, Andrea Šimková, Martin Drábek, Marek Blažek, Pavel Mužíček
 • Generálním partnerem akce je společnost ČSOB
 • Informace na www.golfhostivar.cz

Tyto propozice jsou platné k 24. 3. 2016

Chci začít s golfem
Chci začít s golfem
Usnadníme vám vaše první golfové krůčky hostivařským areálem.
Členské slevy a výhody
Členské slevy a výhody
Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Magazín Golf Hostivař
Magazín Golf Hostivař
Vydáváme si vlastní golfový magazín v tištěné i online podobě. Zdarma.
Naše venkovní galerie
Naše venkovní galerie
Umění je naše láska o kterou se s vámi rádi u nás v areálu dělíme.