GDPR

5K GDPR jsme přistoupili zodpovědně a i nadále zpracováváme vaše osobní údaje dle zákona.

Dnem 25.5.2018 vešlo v platnosti obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále také jako jen „GDPR“ a navazující legislativy k GDPR.

Vždy jsme důsledně dbali na ochranu vašich údajů ještě před nabytím účinnosti nařízení GDPR. Z tohoto důvodu jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“). Pověřencem může být v oblasti ochrany osobních údajů jen odborně znalá osoba, která má například za úkol dohlížet na řádné zacházení s osobními údaji, poradit správci údajů, jak nejlépe dodržovat řádné principy pro ochranu osobních údajů a v neposlední řadě se na něj také můžete obracet i vy se svými dotazy nebo žádostmi.

Co to pro vás znamená?

Obecně pro vás toto nařízení nic nemění, vámi poskytnutý souhlas při registraci zůstává nadále v platnosti. Údaje, které jsou součástí přihlášení do klubu – jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo jsou nezbytně nutné pro registraci na ČGF. Adresa, telefonní kontakt a e-mail jsou nezbytně nutné pro komunikaci s vámi ve vztahu k vašemu členství.

Kontakt na pověřence je uveden níže:

GolferIS.cz s.r.o.

Brněnská 412/59
783 01 Olomouc
E-mail: gdpr@golferis.cz
Kontakní telefonní spojení: +420 775 99 77 00

 

Chci začít s golfem
Chci začít s golfem
Usnadníme vám vaše první golfové krůčky hostivařským areálem.
Členské slevy a výhody
Členské slevy a výhody
Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Magazín Golf Hostivař
Magazín Golf Hostivař
Vydáváme si vlastní golfový magazín v tištěné i online podobě. Zdarma.
Naše venkovní galerie
Naše venkovní galerie
Umění je naše láska o kterou se s vámi rádi u nás v areálu dělíme.