ČSOB Hostivařský běh 2018

Datum a místo závodu:  čtvrtek 17. května 2018, areál Golf Hostivař, Praha

Odkaz na startovní listinu zde.

Výsledky zde.

Výsledky Swim-run zde.

Fotogalerie zde.

 

Tratě a soutěže

Hlavní závod:

 • 10 km (muži, ženy) – 4 kola
 • 5 km (muži, ženy) – 2 kola

Téměř celý závod se běží po nízce střiženém travnatém povrchu golfového hřiště, což činí náš běh unikátním. Na trati je pouze několik přeběhů cestiček, které jsou chráněné kobercem a několik krátkých úseků se zámkovou dlažbou. Trať je mírně členitá až rovinatá, s jedním kratším kopečkem, charakterem trati se závod řadí mezi krosové.

Další soutěže a disciplíny

 • Mistrovství ČR v běhu naboso na 5 a 10 km – v rámci hlavního běžeckého závodu
 • Nesoutěžní dětský běh „Okolo jezírka“ – 250 m pro děti do 12 let
 • Swim-run (3 kola, 150m plavání + 1km běh)

Vyhlašované hlavní kategorie

 1. 10 km muži – kategorie do 35 let;  35-45 let;  45+ (nejlepší 3 závodníci)
 2. 5 km ženy – kategorie do 35 let;  35-45 let;  45+ (nejlepší 3 závodnice)
 3. Mistrovství ČR mužů v běhu na boso na 10 km (nejlepší 3 závodníci)
 4. Mistrovství ČR žen v běhu na boso na 5 km (nejlepší 3 závodnice)
 5. Swim-run – nejlepší 3 muži a 3 ženy (bez věkových kategorií)

Vedlejší kategorie (nevyhlašované)

 • 10 km ženy – kategorie do 35 let;  35-45 let;  45+
 • 5 km  muži – kategorie do 35 let;  35-45 let;  45+

Mistrovství ČR v běhu naboso

V rámci závodu bude uspořádán 4. ročník Mistrovství ČR v běhu naboso. ČSOB hostivařský běh je unikátní především tím, že je velká část běžců absolvuje naboso. Této možnosti každoročně využívá stále větší počet běžců, kteří si chtějí užít nádherný pocit běhu po kvalitním golfovém trávníku.

Dětský nesoutěžní běh „Okolo jezírka“

Děti běží cca 250 m ze startovní brány okolo jezírka proti směru hodinových ručiček, cíl je opět v bráně. Běh je určen dětem do 12 let, menší děti mohou běžet i rodičem. Sraz dětí v 17:15 u startovní brány ČSOB.  Nesoutěžní dětský běh „Okolo jezírka“ je pro děti i rodiče zdarma. Každé dítě, které dokončí běh, získá drobný dárek (garantovaný pouze pro předem registrované děti).

Swim-run

Jde o samostatný závod, který startuje po doběhu skončení hlavního běžeckého závodu. Tradičně se ho účastní výkonnostní sportovci, ale i naprostí amatéři milující adrenalin a netradiční disciplíny. Náš tradiční (dříve aquatlonový) závod bude mít v roce 2018 pozměněnou podobu. Trať bude mít tři kola, v každém z nich závodníci poplavou 150 m v jezírku a následně poběží 1 kilometr po golfovém hřišti.
Bližší informace a pravidla závodu zde.

Startovné

Hlavní běžecký závod, swim-run  (vč. kombinace):  333 Kč při registraci a platbě předem (444 Kč na místě). Členové Golf Clubu Hostivař a zaměstnanci ČSOB mají slevu 100 Kč.
V ceně startovného:

 • dárek (sportovní doplněk) – garantovaný pro prvních 400 přihlášených závodníků
 • věcné ceny pro vítěze hlavních vyhlašovaných kategorií
 • občerstvení (iontový nápoj, ovoce)
 • elektronická čipová časomíra
 • startovní číslo
 • úrazové pojištění
 • kvalitní zázemí golfového klubu (sprchy, šatny, úschovna věcí)

Registrace závodníků

 • Registrace probíhá formou on-line přihlášky na sportt.cz
 • On-line registrace možná do 16. 5. 2018
 • Startovné je nutné uhradit do 5 dnů od registrace, v opačném případě systém přihlášeného automaticky odregistruje
 • Registrace a platba na místě je možná (vyšší startovné)
 • Registrace závodníků na hlavní běžecký závod na místě končí 60 minut před startem závodu (do 17:00)
 • Prezence předem přihlášených závodníků na hlavní běžecký závod končí 30 minut před startem závodu (do 17:30)
 • Registrace závodníků swim-runu na místě končí 60 minut před startem závodu (do 18:30)
 • Prezence předem přihlášených závodníků swim-runu končí 30 minut před startem závodu (do 19:00)
 • Kapacita hlavního závodu je 500 běžců. Pořadatel si tak vyhrazuje právo na předčasné ukončení registrace
 • Účast a registrace je možná pro závodníky od 12 let (ročníky 2006 a starší), mladší děti se mohou účastnit dětského nesoutěžního běhu
 • Zlevněné startovné pro zaměstnance ČSOB a členy Golf Club Hostivař je podmíněno platným zaměstnaneckým poměrem nebo členstvím v golfovém klubu.
 • Závodníci se můžou zúčastnit běžeckého závodu i swim-runu, tedy pouze jednoho nebo obou závodů
 • Podmínka pro vyhodnocení v rámci Mistrovství ČR v běhu naboso je nahlášení k bosoběhu v rámci registrace a absolvování celé trati naboso

Časový harmonogram závodu

 • od 16:00 – otevřena prezence a dodatečná registrace do závodu (horní terasa golfové klubovny)
 • 17:00 – konec registrace pro nepřihlášené závodníky (vč. dětského běhu)
 • 17:30 – konec prezentace do hlavního závodu pro předem přihlášené závodníky
 • 17:30 – start dětského nesoutěžního běhu „Okolo jezírka“
 • 17:45 – rozprava před hlavním během (poblíž startovní brány ČSOB)
 • 18:00 – start hlavního běžeckého závodu
 • 19:00 – vyhlášení výsledků hlavního závodu
 • 19:30 – start swim-runu
 • 20:00 – vyhlášení swim-runu

Všechny uvedené časy jsou předpokládané a mohou se upravit v průběhu akce.

Čipové měření

 • Čas závodníků se měří čipovou časomírou, každý běžec musí mít připevněný čip, jinak jeho čas nebude změřen a do výsledků nebude započítán
 • Čip musí být připevněn páskou na botu závodníka, nebo na nohu těsně nad kotníkem
 • Ihned po doběhnutí závodu je nutné čip odevzdat, v případě ztráty čipu nebo jeho nevrácení je účastník závodu povinen uhradit poplatek 500 Kč

Důležitá upozornění

 • Není povolen běh v tretrách s hřeby
 • Pořadatel si vyhrazuje možnost dodatečných změn v propozicích závodu
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí na závodě nebo jeho sledováním

Svou registrací do závodu každý účastník stvrzuje níže uvedené:

 • Mám povědomí o rizikách spojených s nebezpečím vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Prohlašuji, že se závodu účastním dobrovolně
 • Prohlašuji, že budu respektovat pokyny pořadatele v době před závodem, při závodě a bezprostředně po závodě
 • Prohlašuji, že se závodu účastním na vlastní riziko a nebezpečí a odpovídám sám za svojí fyzickou kondici a způsobilost
 • Prohlašuji, že mám uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro možnost ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci
 • Prohlašuji, že pokud mi je méně než 18 let, mám k účasti v závodu řádný souhlas svého zákonného zástupce
 • Dávám souhlas pro případné zveřejnění fotografií i audiovizuálního záznamu s mojí osobou pořízeného během závodu pro propagaci závodu

Pojištění

Kde se akce koná

 • Místo pro prezenci bude umístěno na terase v 1. patře golfové klubovny
 • Parkování je možné přímo v areálu Golf Hostivař nebo blízkém okolí (omezená kapacita)
 • Zázemí golfového klubu bude pro běžce k dispozici. Naleznete zde toalety, šatny i sprchy. Možnost uložení osobních věcí – zajištěná šatna.

Organizace akce

 • Pořadatelé akce: Golf Club Hostivař, a.s., SPORT Hostivař, a.s., TTT, z.s.
 • Organizační výbor: Jiří Martinka, Andrea Šimková, Martin Drábek, Pavel Mužíček, Marek Blažek
 • Registrace, elektronická časomíra, výsledky: sportt.cz
 • Generálním partnerem akce je společnost ČSOB
 • Informace o areálu na golfhostivar.cz

Tyto propozice jsou platné ke dni 1. 12. 2017

 

 

Chci začít s golfem
Chci začít s golfem
Usnadníme vám vaše první golfové krůčky hostivařským areálem.
Členské slevy a výhody
Členské slevy a výhody
Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Magazín Golf Hostivař
Magazín Golf Hostivař
Vydáváme si vlastní golfový magazín v tištěné i online podobě. Zdarma.
Naše venkovní galerie
Naše venkovní galerie
Umění je naše láska o kterou se s vámi rádi u nás v areálu dělíme.