Prodejní výstava obrazů René Voščinára

Chcete  si  natrvalo  uchovat  zhmotněný  zážitek  z  golfové  krajiny? Zadívejte  se  pozorně  na  žánrové  oleje  a  pastely  malíře  René  Voščinára, které jsou umístěny v prostorách hlavní budovy v prvním patře. Je to zkušený profesionální výtvarník – bytostný krajinář, který svůj osobitý pozorovací talent v současnosti obrátil k přírodnímu prostředí přetvořeném a kultivovaném člověkem – sportovcem. Bezesporu jde o osudový, radikální a přitom logický krok na cestě uměleckého zrání. Malířovo tvarosloví a podání je od počátku charakteristické jemně rozehranými, opalizujícími tóny barev a jejich plynulými přechody, hladkou malbou, nedramatickým, harmonizujícím, zjasněným pohledem na jednotlivé krajinné partie. Vysoce zručný, ale nikoliv otrocký opisovač, modelér krajiny na svých plátnech, najednou stojí  před  jejím  předobrazem,  rovněž  výtvarně  modelovaným  sportovními a  estetickými  nároky,  před  prostředím,  jehož  podobu  na  svých  obrazech už dávno předjímal a vytvořil. Chyběly jenom atributy tohoto nového prostředí, které jej umělecky obohacují: upravený, mírně zvlněný, harmonií dýchající terén postupující k dalekému obzoru, oživený vertikálami tyčí s vesele se třepetajícími praporky, tvarově objevné svítivé ovály bunkerů, úběly golfových míčků ztrácející se v azuru oblohy nebo jen tak rozkošnicky ležící v syté zeleni popředí obrazu. Umění,  říká  klasik,  je  jednotou  v  mnohosti.  A  zde,  na  olejích malíře, se přírodní, lidské a umělecké – tyto jsoucnosti, entity setkaly a spojily – par excellence – v šťastné výslednici a trvalé hodnotě. Doc. ak. mal. Ivan Kříž.

SOUMRAK_olej

Chci začít s golfem
Chci začít s golfem
Usnadníme vám vaše první golfové krůčky hostivařským areálem.
Členské slevy a výhody
Členské slevy a výhody
Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Magazín Golf Hostivař
Magazín Golf Hostivař
Vydáváme si vlastní golfový magazín v tištěné i online podobě. Zdarma.
Naše venkovní galerie
Naše venkovní galerie
Umění je naše láska o kterou se s vámi rádi u nás v areálu dělíme.