Roční kontrola handicapu 2017

V tomto týdnu proběhla roční kontrola handicapu.

Z celkového počtu 2698 zkontrolovaných hráčů, došlo u 47 ke zvýšení a 2 ke snížení handicapu. Kontrola hadicapu se provádí v každém golfovém klubu. V rámci roční kontroly dochází k posouzení, nakolik hráčův HCP odpovídá jeho skutečným výsledkům, a pokud jsou pro to důvody, i k patřičné korekci handicapu. Podchytí se tak případy, které jsou nějakým způsobem výjimečné a vymykají se tak principům zavedené handicapové metodiky. Také by mělo dojít k zohlednění dalších hráčových výsledků (např. ve hře na jamky).

Jaký je Vás aktuální HCP můžete dohledat na webu ČGF zde.

V případě nejasností neváhejte kontaktovat Předsedu Sportovně-technické komise GCHOS Jana Šonku.

Jan Šonka
STK GCHOS, head marshal
jan.sonka@golfhostivar.cz
728 517 019

 

Pro zvídavé ještě přidáváme náhled do algoritmu kontroly:

Nejprve se shromáždí všechny hráčovy výsledky od poslední kontroly resp. za
poslední sezónu, a to včetně výsledků na 9 jamek, nesoutěžních výsledků a
výsledků ze zahraničí. Pokud je jich méně než 8, postupuje se dále do historie,
nejvíce však jen 2 roky zpět.
Všechny výsledky jsou přepočítány na porovnatelný indikátor, SGD = Standard
Gross Differential, což je de facto hrubá ránová odchylka – i v případě, kdy hráč
má jen bodový Stablefordový výsledek. Zjednodušeně vypadá vzorec takto:
• SGD = EHCP + ND * 113 / SR, kde
• ND = Nett Differential = 36 – SP – CBA
• SP = získané Stablefordové body
• EHCP = hráčův hendikep v době výsledku
• SR = Slope Rating
• CBA = Computed Buffer Adjustment
Tyto odchylky jsou následně standardně statisticky zpracovány – vypočítá se
průměr (AVG), odchylka (STD) a na základě stupňů volnosti tj. počtu kol a
požadované hladině významnosti (99% pro zvýšení, 95% pro snížení) a
charakteristik Handicapového systému (očekávaný výsledek není 36 bodů, nýbrž
něco těsně pod Ochrannou zónou) se vypočítá handicapový rozsah LOW – HIGH
který koresponduje s odehranými výsledky.
Následně se porovná aktuální hráčův handicap oproti tomuto intervalu. Pokud je
hráčův handicap mezi LOW a HIGH je vše „v pořádku“. V opačném případě to
zakládá důvod k případné úpravě příslušným směrem, přičemž nejmenší možnou
(smysluplnou) úpravou je 1 rána.

Chci začít s golfem
Chci začít s golfem
Usnadníme vám vaše první golfové krůčky hostivařským areálem.
Členské slevy a výhody
Členské slevy a výhody
Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Magazín Golf Hostivař
Magazín Golf Hostivař
Vydáváme si vlastní golfový magazín v tištěné i online podobě. Zdarma.
Naše venkovní galerie
Naše venkovní galerie
Umění je naše láska o kterou se s vámi rádi u nás v areálu dělíme.