ROČNÍ KONTROLA HCP

Přibližně za měsíc proběhne „roční hendikepová kontrola“.  Z průzkumu STK GCHOS vyplynulo, že ze všech 3336 kontrolovaných hráčů se bude aktivně kontrola týkat pouze hráčů s neaktivním (364 osob) a aktivním (1223 osob) hendikepem.

Z hráčů s neaktivním hendikepem je 41 aspirující na hendikep aktivní, tzn. mají odehrány 2 výsledky. Zbývá jim tedy jeden, aby patřili mezi hráče s aktivním HCP.

Z hráčů s aktivním hendikepem je 296 těch, kteří by v tuto chvíli dostali neaktivní HCP, jelikož nemají odehrána minimálně 4 kola. K udržení aktivního HCP statusu zbývá odehrát jeden výsledek pouze 110 hráčům.

Neváhejte a využijte, než začne mrznout a budeme hrát na zimní greeny, naší akci-  NESOUTĚŽNÍ VÝSLEDEK PRO ČLENY ZDARMA.

Proč se kontrola provádí?
V rámci roční kontroly dochází k posouzení, nakolik hráčův hendikep odpovídá jeho skutečným výsledkům.

Kdo kontrolu provádí?
Roční kontrolu hendikepů provádí hráčova domovská autorita- tou je jeho domovský klub, respektive Předseda sportovně technické komise GCHOS- Jan Šonka.

Koho se kontrola týká?
Roční kontrola se týká výhradně členů s EGA hendikepem, tj. HCP 36 lepší. Pro ostatní hráče (bez hcp, s klubovým hcp, profesionály a hráče, kteří v tomto roce prvně dosáhli EGA hcp) se kontrola provádí také, ale jedná se povětšinou o formální záznam na technickém serveru ČGF. Ve výjimečných případech, shledá-li to hendikepová autorita hráče opodstatněným, může dojít i ke změně klubového hendikepu.

Jaké mohou být závěry kontroly?
 – Neaktivní – dojde k zneaktivnění hráčova EGA hendikepu, což se projeví změnou statusu na „Neaktivní“; od doby, než hráč v následujícím kalendářním roce odevzdá 3 klasifikační výsledky, bude omezena jeho možnost získávat ceny v hendikepových turnajích, popř. i možnost jeho účasti v nich (dle rozhodnutí pořadatele)
– Udržení – hráč odevzdal dostatečný počet výsledků a jejich statistické vyhodnocení je v souladu s očekáváním; hráčův hendikep se nemění, jeho status bude „EGA aktivní“
– Udržení (roční zlepšení) – hráč si za dané období zlepšil svůj hendikep, a tak přestože by provedený výpočet indikoval v rámci roční kontroly zvýšení, jeho hendikep se nemění (protože v rámci období prokázal adekvátní výkonnost tím, že si hendikep celkově zlepšil); hráčův hendikep se nemění, jeho status bude „EGA aktivní“
– Udržení (klubový HCP) – pouze pro hráče s klubovým hendikepem; v principu jde o formální záznam; hráčův hendikep se nemění, jeho status bude „Klubový“
– Udržení (jiné) – zpravidla pouze pro hráče bez hendikepu či profesionály, v principu jde o formální záznam, hráčův hendikep ani jeho status se nemění
– Zvýšení – algoritmus doporučuje zvýšení hráčova hendikepu, jeho status bude „EGA aktivní“, ale dojde ke změně hodnoty hcp
– Snížení – algoritmus doporučuje snížení hráčova hendikepu, jeho status bude „EGA aktivní“, ale dojde ke změně hodnoty hcp.

Na co všechno se při kontrole přihlíží?
Hendikepová autorita by měla zohlednit všechny výjimečné výsledky jako je hra v zahraničí, jamkové mistrovství ČR nebo klubu, atd. Platí i jisté zásady, že jeden příliš vysoký stablefordový výsledek by neměl mít na kontrolu vliv, nebo že pokud dojde alespoň jednou během sezony ke snížení HCP, nemělo by se přistoupit v rámci kontroly k jeho zvýšení.

Jaký je algoritmus napovídající ke změně HCP?
Nejprve je nutné zjistit údaje o hráči. Zajímá nás jeho EMSS (excepted mean stableford score- očekávaný střední stablefordový výsledek), který je dán tabulkou a je nižší než je ochranná zóna hráčovy hendikepové kategorie. Dále potřebujeme znát ABHSS
(avarage of better half of stableford score- průměr lepší poloviny stablefordových bodů), který získáme čistě matematicky z odehraných výsledků.
Následně porovnáváme ABHSS s EMSS a s dolním limitem hráčovy ochranné zóny s přičtením koeficentu 5, nebo 4 (BFZ5/BFZ4).
Pokud je ABHSS rovno nebo nižší než BZF5, mělo by dojít ke snížení HCP přibližně o rozdíl mezi ABHSS a BZF5, minimálně však o 0,5 a maximálně o hodnotu danou tabulkou.
Pokud je  ABHSS rovno nebo nižší než EMSS, ale nižší než dolní limit ochranné zóny s připočtením koeficientu (BZF5), HCP se měnit nebude.
Pokud je ABHSS menší než EMSS je doporučeno zvýšit hráčův HCP o rozdíl mezi ABHSS a EMSS.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Předsedu STK GCHOS Honzu Šonku.

Chci začít s golfem
Chci začít s golfem
Usnadníme vám vaše první golfové krůčky hostivařským areálem.
Členské slevy a výhody
Členské slevy a výhody
Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Magazín Golf Hostivař
Magazín Golf Hostivař
Vydáváme si vlastní golfový magazín v tištěné i online podobě. Zdarma.
Naše venkovní galerie
Naše venkovní galerie
Umění je naše láska o kterou se s vámi rádi u nás v areálu dělíme.