Recepční a maršálové jsou vyškoleni v první pomoci

V pondělí 28. listopadu se tým našich recepčních a maršálů zúčastnil celodenního zážitkového školení první pomoci.

Jelikož se u nás v areálu vyskytuje nejen velké množství dospělých hráčů, ale také dětí, tak byl program zaměřen i na první pomoc u dětí. Recepční a maršálové získali praktickou znalost o univerzálním postupu první pomoci. Dozvěděli se o systému volání záchranné služby a použití aplikace Záchranka. Ovládají zjištění základních životních funkcí a první pomoc při kolapsových stavech. Prakticky si zkoušeli řešit první pomoc při akutním infarktu myokardu. Resuscitaci prováděli na digitální resuscitační figuríně. Jelikož na recepci máme přístroj zvaný AED (automatický externí defibrilátor), tak došlo i k vyzkoušení jeho možností.

V množství simulací nechyběly stavy jako cévní mozková příhoda, celotělové křeče, dušení cizím tělesem, masivní krvácení s nácvikem použití moderních zaškrcovadel “Turniquetů CAT” používaných americkou armádou. Cvičný zásah byl také u dopravní nehody s více zraněnými.

Věříme, že získané dovednosti nebudou ani recepční ani maršálové nikdy potřebovat.

Děkujeme IPRK- Kurzy první pomoci prakticky provedený kurz.

 

 

Chci začít s golfem
Chci začít s golfem
Usnadníme vám vaše první golfové krůčky hostivařským areálem.
Členské slevy a výhody
Členské slevy a výhody
Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Magazín Golf Hostivař
Magazín Golf Hostivař
Vydáváme si vlastní golfový magazín v tištěné i online podobě. Zdarma.
Naše venkovní galerie
Naše venkovní galerie
Umění je naše láska o kterou se s vámi rádi u nás v areálu dělíme.