Provoz areálu od 24. května 2021

Na základě nových opatření MZČR od pondělí 24. května je provoz v areálu upraven takto:

  1. Turnaje –  všichni účastníci přihlášení do turnaje čestně prohlašují, že splňují podmínky nastavené MZČR (viz níže)
  2. Driving range a cvičné plochy – bez omezení (nutnost dodržovat rozestupy).
  3. Lekce s trenérem – totéž jako u driving range či individuální hry
  4. Dětské kurzy pořádané klubem – v provozu. Nutnost čestného prohlášení rodiče a kontrola, zda dítě nejeví klinické známky nemoci COVID 19.
  5. Respirátory/roušky – při venkovní hře a trénování nejsou povinné, povinnost dodržovat rozestupy 2 m.
  6. WC – otevřeno.
  7. Šatny, sprchy – zakázáno.
  8. Indoor centrum – vstup jen s čestným prohlášením o splnění podmínek MZČR.
  9. Restaurace – povolen provoz pouze zahrádky. Hosté jsou odpovědni za dodržení opatření (testování apod.).
  10. Golfová recepce, golf shop, odbavení hráčů – povoleno. Dodržujte, prosím, rozestupy a noste uvnitř ochranu DC.

 

MZČR stanovilo podmínky pro přihlášení na turnaje a používání vnitřních sportovišť v režimových opatřeních takto:

Hráč čestně, že se seznámil s níže uvedenými podmínkami účasti na hromadných akcích a ve vnitřních prostorech dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
Zejména, že po celou dobu konání akce bude schopen splnění podmínek prokázat, že:
– absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
– absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
– mu byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
– prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Chci začít s golfem
Chci začít s golfem
Usnadníme vám vaše první golfové krůčky hostivařským areálem.
Členské slevy a výhody
Členské slevy a výhody
Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Magazín Golf Hostivař
Magazín Golf Hostivař
Vydáváme si vlastní golfový magazín v tištěné i online podobě. Zdarma.
Naše venkovní galerie
Naše venkovní galerie
Umění je naše láska o kterou se s vámi rádi u nás v areálu dělíme.