Nová edice pravidel

Každé čtyři roky vychází nová edice pravidel, i letos tomu tak je. Od 1. 1. 2016 jsou v platnosti nová pravidla, která obsahují pár změn. Platnost mají zatím neurčitou, jelikož se do budoucna uvažuje o dalších změnách, které budou odpovídat trendům v golfu a sportu obecně. Českou edici si můžete zakoupit také na naší recepci.

Změny lze jako vždy rozdělit na technicky-formulační, jejichž cílem je zpřesnit, zjednodušit a zjednoznačnit stávající text Pravidel beze změny principů, a změny zásadní, které mění dosud platné zásady, postupy a tresty. Pomineme-li opravdové drobnosti, do první skupiny lze zařadit následující tři změny: 

pravidlaPravidlo 3-3. Pochybnosti o postupu (Hra na rány)
Nová podoba lépe popisuje postup pro hráče, pokud chce dané pravidlo využít, i postup pro Soutěžní výbor, jak má danou situaci vyhodnocovat, zejména jak má postupovat v případě, že ani jeden z míčů nebyl v dané situaci hrán v souladu s Pravidly. Toto bylo dříve detailněji popsáno jen v Rozhodnutích (č. 3-3/0.5). 
Pravidlo 25-2. Zabořený míč

Nová podoba pravidla detailněji popisuje, jaký míč je považován za zabořený, což opět dosud bylo detailně rozebráno jen v Rozhodnutích (č. 25-2/0.5). 

Pravidlo 26-2. Míč odehraný ve vodní překážce
Pravidlo bylo přeformulováno a „přeskládáno“, aby bylo snadněji pochopitelné a nedocházelo k chybným výkladům a postupům.

Zásadní změny měnící podstatu Pravidel jsou následující: 

Pravidlo 6-6d. Nesprávný výsledek na jamce (Hra na rány)
Tady dochází k opravdu velké principiální změně. V případě, že hráč odevzdá nižší skóre na jamce jen z důvodu nezapočítání trestu, jehož si nebyl vědom, nebude diskvalifikován, nýbrž mu bude na dané jamce správný trest dopočítán a navíc dostane další 2 trestné rány za každý takový případ. Dalo by se to nazvat trestem „za hloupost“. Primární podnět k této změně přišel od profesionálních tour, na nichž hráči byli stále častěji trestáni za porušení Pravidel hlášená televizními diváky (často i ex post), přičemž většinou šlo o porušení Pravidel, kterých si hráči nebyli či dokonce nemohli být vědomi (neznatelné pohnutí míče, neznatelný dotyk něčeho v překážce apod.). Na amatérské úrovni půjde ve většině případů spíš o jakousi toleranci neznalosti, když si hráč nebude vědom trestu kvůli neznalosti Pravidel samotných než kvůli neznalosti faktických okolností. 

Pravidlo 14-1. Ukotvení hole
Tato změna byla avizována už dlouho dopředu. Jde o nové pravidlo zakazující ukotvení hole během provádění rány. Ukotvením je míněno vytvoření fixního bodu, okolo kterého se hůl otáčí, takže vlastně nedochází ke švihu celou holí. Změna se dotkne zejména patování s dlouhými patry, ať už jde o „břicháče“, kdy hráč opíral patr o svůj pupek, nebo „košťata“, kdy hráč opíral patr o bradu či hruď. Nejedná se přitom o zákaz těchto holí jako takových, ale omezuje se způsob, jak je s nimi povoleno zacházet/hrát. 

Pravidlo 14-3. Umělé pomůcky a neobvyklá výstroj; Nezvyklé použití výstroje
Kromě řady formulačních změn se mění zejména trest za porušení tohoto pravidla. Dosud to byla rovnou „natvrdo“ diskvalifikace, což se nyní v případě prvního porušení zmírňuje na ztrátu jamky / dvě trestné rány, diskvalifikace následuje až v případě opakovaného porušení. Tato změna by měla zabránit zbytečným diskvalifikacím „z hloupostii“, kdy hráč často impulzivně či nevědomky provedl něco, co znamenalo porušení tohoto pravidla. 

Pravidlo 18-2b. Míč se pohne po založení
Celé toto pravidlo jako takové bylo zrušeno. Pozor, nejedná se o paušální beztrestnost hráče, pokud k popsané situaci dojde, mění se ale způsob, jak se na situaci nahlíží. Doposud založení za míč znamenalo, že jakékoli následné pohnutí míčem bylo bráno jako pochybení hráče, pokud nemohl přesvědčivě prokázat opak (např. když šlo o jasný vnější zásah). Nově se situace bude posuzovat podle stávajícího pravidla 18-2a (nově pouze 18-2), kdy se posuzuje, zda hráč skutečně udělal něco, co způsobilo (či velmi pravděpodobně mohlo způsobit) pohyb míče. V případě založení za míč ležící ve vysoké trávě hráč bude pravděpodobně potrestán, protože neopatrným dotykem hole nejspíš ovlivnil pozici míče, naopak na grýnu by už nemělo docházet ke zjevně nespravedlivým trestům (to ostatně byla hlavní motivace dané změny). V důsledku bude např. možno bez nebezpečí trestu založit za míč přečnívající okraj jamky, když ho bude chtít hráč dohrát, nebo založit za míč na velmi rychlém a svažitém grýnu, na němž každou chvíli hrozí, že se míč sám od sebe rozjede.

To je tedy stručný přehled změn. Pro jejich plné pochopení je samozřejmě potřeba si pozorně přečíst výslednou dikci příslušného pravidla a trochu si to promyslet. Každopádně uvidíme, jak se změny projeví, resp. osvědčí v praktické hře.

 

Text: Jan Šonka- STK GCHOS, Dalibor Procházka- předseda komise rozhodčích ČGF

Chci začít s golfem
Chci začít s golfem
Usnadníme vám vaše první golfové krůčky hostivařským areálem.
Členské slevy a výhody
Členské slevy a výhody
Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Magazín Golf Hostivař
Magazín Golf Hostivař
Vydáváme si vlastní golfový magazín v tištěné i online podobě. Zdarma.
Naše venkovní galerie
Naše venkovní galerie
Umění je naše láska o kterou se s vámi rádi u nás v areálu dělíme.