Aktuální podmínky pro vstup na sportoviště

Vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením platí pro náš areál tyto podmínky:

 1. Indoor – vstup pouze po prokázání bezinfekčnosti podle aktuálních optření (POUZE OČKOVÁNÍ NEBO PRODĚLÁNÍ NEMOCI) a nemají klinické příznaky. V případě neprokázání je ZAKÁZÁNO takovou osobu vpustit. Nevztahuje se na děti do dovršení 12 let věku.
 2. Individuální hra – bez omezení.
 3. Počet osob ve flajtu – bez omezení, při individuální hře venku není uložena povinnost cokoli prokazovat.
 4. Driving range – individuální trénink bez omezení, neshlukovat se, rozestupy min. 2 metry
 5. Trénování – totéž jako u driving range či individuální hry
 6. Dětské kurzy –  uvnitř i venku povoleno s evidencí (od 6 do 18 let), Je zakázána účast osobám, které jeví klinické známky nemoci COVID 19
 7. WC – povoleno
 8. Šatny, sprchy – není zakázáno, avšak platí obecná pravidla (tedy např. ten, kdo nesmí být vpuštěn do indooru, nesmí ani na WC a do sprch…)
 9. Restaurace – platí povinnost dodržování režimových opatření (rozestupy, počty osob u stolu, roušky, maximální limit osob na provozovnu se rovná počtu míst u stolů, dezinfekce, větrání, atd), zákazníci jsou povinni prokázat bezinfekčnost (POUZE OČKOVÁNÍ NEBO PRODĚLÁNÍ NEMOCI) a nemají klinické příznaky, dezinfekce rukou. Kdo neprokáže bezinfekčnost, nesmí být vpuštěn či obsloužen!
 10.  Zahrádky – platí totéž co pro restaurace, zákazy a povinnosti jsou shodně vyžadovány pro vnitřní a vnější prostory provozovny.
 11.  Golfová recepce, golf shop, odbavení hráčů – povoleno, hlídat si rozestupy 1,5m a limit jeden zákazník na 10m2 prodejní plochy, dezinfekci, roušky, informovat zákazníky a větrání.

 

Plné znění mimořádných opatření MZ ČR:
Omezeni obchodu a sluzeb od 22.11.2021
Ochrana dychacich cest od 1.11.2021

Chci začít s golfem
Chci začít s golfem
Usnadníme vám vaše první golfové krůčky hostivařským areálem.
Členské slevy a výhody
Členské slevy a výhody
Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Magazín Golf Hostivař
Magazín Golf Hostivař
Vydáváme si vlastní golfový magazín v tištěné i online podobě. Zdarma.
Naše venkovní galerie
Naše venkovní galerie
Umění je naše láska o kterou se s vámi rádi u nás v areálu dělíme.