Více z této sekce

Místní pravidla

1. Hranice hřiště (pravidlo 2):

hranice hřiště je vyznačená bílými kolíky, čarami nebo bíle natřenými sloupky oplocení.

2. Trestné oblasti (pravidlo 17):

jsou značeny žlutými, resp. červenými kolíky nebo čarami

3. Dropovací zóny:

jsou definovány jako pravoúhlé plochy o délce dvou holí, jejichž přední a postranní okraje určuje vnější obrys dvou k tomu určených červenobílých kolíků (obdobně jako pro odpaliště). Pokud se hráč rozhodne využít tuto doplňkovou možnost úlevy, musí spustit míč do dropovací zóny a míč se v ní musí zastavit. Dropovací zóny jsou vyznačeny za greenem na následujících jamkách:

  1. č. 1 pro půdu v opravě s parkovou úpravou vlevo od greenu
  2. č. 6 pro červenou trestnou oblast za greenem.

4. Abnormální stav hřiště (Pravidlo 16):

Dle definic v pravidlech a dále je označena modrými kolíky nebo bílými čarami. Mulčovací kůra pouze kolem mladých stromků a keřů, které jsou označeny (místní pravidla bod 7.) má charakter půdy v opravě ve smyslu tohoto pravidla.

5. Nepohyblivé závady (Pravidlo 16):

  1. informační a reklamní tabule, lavičky, odpadkové koše a myčky míčů
  2. všechny cesty s umělým povrchem v areálu včetně jejich okrajů
  3. všechny součásti zavlažovací a odvodňovací soustavy (sprinklery, ventilové  boxy, povrchové drenáže, odvodňovací kanály)
  4. všechny distanční dlaždice na fervejích
  5. opěrné kůly u nově vysazených stromků (viz též „Mladé stromky a keře“)
  6. ochranné sítě včetně sloupů – nejbližší místo úlevy se určuje tak, aniž by se postupovalo skrz síť (nachází se na stejné straně sítě)
  7. sloupy elektrického vedení (viz též „Dráty elektrického vedení“)
  8. všechny neoznačené útvary vyskládané z kamenů včetně kamenných zídek

6. Pohyblivé závady (Pravidlo 15-2)

Dle definic v pravidlech a dále všechny kolíky (kromě autových) a jiné pohyblivé značení na hřišti.

7. Mladé stromky a keře:

Pokud jsou označené modrou stuhou nebo mají dřevěnou oporu, jsou chráněny. Překáží-li stromek hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, hráč musí míč zvednout a beztrestně spustit v souladu s postupem předepsaným Pravidlem 16-1 (Nepohyblivá závada).

8. Dráty elektrického vedení:

Pokud míč zasáhne dráty elektrického vedení, rána se ruší a hráč musí beztrestně opakovat ránu.

9. Zóny se zákazem hry:

Všechny plochy na hřišti označené červenými kolíky s černým pruhem. Prosíme hráče, aby do těchto oblastní nevstupovali. Tato území mají status trestné oblasti (červené) a hráč musí postupovat podle pravidla 17-1e.

 

Trest za porušení Místních pravidel (není-li uvedeno jinak):

Hra na jamky – ztráta jamky; hra na rány – dvě trestné rány

 

Tato Místní pravidla vstupují v platnost k 1. 1. 2019.

Jiří Martinka – prezident Golf Club Hostivař
Jan Šonka – předseda STK GCHOS

 

Chci začít s golfem

Chci začít s golfem

Začínáte s golfem? Tato stránka by vám měla usnadnit první golfové krůčky hostivařským areálem.
Chci být členem

Chci být členem

Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Aplikace

Aplikace

Chcete mít aktuální informace po ruce? Stáhněte si naši aplikaci Golf Hostivař.
Magazín Golf Hostivař

Magazín Golf Hostivař

Zajímavosti, aktuality, reportáže v tištěné i online podobě.

Partneři areálu

Naše další areály