Více z této sekce

Otázky & odpovědi – Členství 2021


Dárek 6 000 Kč

Kdo dárek 6000 Kč získá? Pro koho je určený?
Dárek 6 000 Kč, jako poděkování za věrnost, získávají všichni členové klubu, kteří již členství v minulosti měli. Na nové členy se tento dárek nevztahuje. 

Je možné čerpat dárek i v průběhu sezony (např. pokud se rozhodnu pro členství VIP až v dubnu)?
Dárek 6 000 Kč je možné čerpat pouze v případě, že uhradím včas (tj. do 20. ledna 2021) členský příspěvek na sezonu 2021. Později to není možné.

Mohu 6 000 Kč použít i na snížení ceny jiného typu členství než VIP?
Ne. Dárek 6 000 Kč je možné použít pouze ke snížení ročního příspěvku členství VIP dospělého, tedy z 18 000 Kč na 12 000 Kč.

Dárek 6 000 Kč bohužel nevyužiju ani na zvýhodnění členství VIP (nechodím hrát tak často) ani na buggy (nepoužívám ji při hře). Mohu dárek 6 000 Kč použít na snížení příspěvku členství PLUS případně na nějaké jiné služby (simulátory v indooru)?
Je nám líto, ale dárek 6 000 Kč je připraven s cílem, aby si mohli naši členové během sezony 2021 pořádně vyzkoušet všechny nové jamky našeho hřiště. Na jiné služby je není možné uplatnit.

Budu mít roční příspěvek 12 000 Kč u členství VIP v této výši i nadále?
Ne, dárek snižuje cenu VIP členství jen v sezoně 2021. Od roku 2022 bude váš roční příspěvek ve standardní výši, tj. 18 000 Kč.

Host

Kolik hostů si mohu na hřiště vzít za členskou cenu?
Člen PLUS si může vzít na hřiště jednoho hosta, člen VIP až tři hosty. Vždy platí, že hosté musí se členem hrát v jednom flightu.

Může uplatit členské ceny i můj host, pokud jde se mnou trénovat na driving range nebo do indooru?
Bohuže ne. Členské ceny pro hosta můžete uplatnit pouze při hře na hřišti (včetně akademie).

Pro čerpání služeb z kreditu člena (DRIVE) nebo volných fíček či členské ceny (PLUS, VIP) je nutné, aby byl člen osobně doprovázel svého hosta?
Ano, pro čerpání jakýchkoli služeb z kreditu člena je nutná fyzická přítomnost člena na recepci. Není však nutné, aby člen (hostitel) čerpal nějaké služby. U čerpání green fee je nadále podmínkou, že člen a jeho host spolu hrají ve stejném flightu.

Volná fíčka

Volná fíčka, která mám ve svém členství (DRIVE, PLUS) platí „až na 18 jamek“. Znamená to, že je mohu využít na libovolný počet jamek, které budu hrát? Budou se mi odečítat i v případě, že se rozhodnu hrát jen např. 12 nebo 6 jamek?
Ano, ale jen pokud si to budete přát. Pokud půjdete zrovna hrát nižší počet jamek (např. 12), může být pro vás výhodnější si green fee uhradit za členkou cenu a volná fíčka použít až budete hrát na více jamek.

Znamená to tedy že do doby, než bude zprovozněno všech 18 jamek, nemohu čerpat hru na plných 18 jamek?
Svá volná fíčka budete moci plně využít už od začátku sezony 2021. Budeme hrát již na 16 jamek systémem 12+4 (viz nové herní možnosti hostivařského hřiště). Našim členům přitom umožníme hrát 4 jamky dvakrát. Tímto způsobem náš člen využije svá volná fíčka na dokoce až 20 jamek (12+4+4). 

V členství PLUS je zahrnuto „7 green fee na hřiště (až 18j)“. Až bude otevřeno 18 jamek, znamená to, že bude možné čerpat i 14 green fee na 9 jamek?
S variantou 9 jamek není již od počátku letní sezony již počítáno (viz nové herní možnosti hostivařského hřiště). Volných 7 green fee proto není možné čerpat i na 14 green fee na 9 jamek, ani je využít na vyšší počet green fee na nižší počet jamek (např. 6 nebo 12).

Hřiště a počet jamek

Kdy bude zprovozněno plných 18 jamek a jaké kombinace jamek bude možné v Hostivaři hrát?
Od začátku sezony 2021 plánujeme hrát již na 16 jamek ve variantách 12, 4, 16 (12+4), případně 20 jamek (12+4+4). 18 jamek bude zprovozněno koncem léta 2021 a budou se hrát varianty 12, 6, 18 (12+6), případně 18 (turnajová varianta). Detailní popis jednotlivých variant včetně přehledných plánků najdete na této stránce.

Bude možné si zahrát také klasickou devítku?
S hrou na klasických devět jamek v nových herních schématech v současné době nepočítáme. Podle dosavadních ohlasů hráčů je právě 12 jamek ideálním počtem jamek a rozhodli jsme se proto nové hřiště pojmout jako 12+6 a ne 9+9. Tato rozdělení přinese hráčům oproti klasickému rozdělení více herních variant, širší časovou variabilitu a také více zábavy. Hostivařských 12 jamek je navíc časově nenáročných a lze je absolvovat ve velice podobném čase jako klasických 9 jamek.

Kdy bude opět k dispozici hřiště akademie v rozsahu 9 jamek?
Předpokládáme, že celých 9 jamek hřiště akademie bude po opravě plynového vedení opět hratelné přibližně od února 2021. Do té doby je možné nadále hrát na 3 jamkách, od listopadu za zvýhodněné zimní ceny.

Ceny green fee 2021

Jaké jsou předpokládané ceny green fee na příští sezonu?
Předpokládané ceny green fee najdete zde.

Co znamená „až 40% sleva na hru“? Bude sazba rozdílná ve všední den a o víkendu? Jakou slevu lze očekávat ve všední den a jakou o víkendu?
Stejně jako dosud budou mít naši členové velmi zajímavé slevy na green fee i dalších službách (trénink) pokud vyčerpají služby, které jsou součástí jejich balíčku členství. Slevy na green fee pro dospělého člena představují 17-29% zvýhodnění oproti standardním nečlenským cenám a jejich konkrétní výše je odvislá od počtu jamek a časového pásma. Slevy na green fee pro členy z řad dětí a seniorů jsou ve výši 28-45% oproti standardním nečlenským cenám pro dospělého hráče.
Předpokládané ceny green fee na sezonu 2021 pro naše členy i ostatní hráče najdete zde.

Platba členských příspěvků

Je možné hradit členský příspěvek v měsíčních splátkách?
Tento způsob úhrady v současné době bohužel neumožňujeme.

Převod kreditu a fíček do další sezony

Nevyčerpaný kredit nebo fíčka se mi budou převádět do dalšího roku opakovaně?
Nevyčerpané služby vám převedeme vždy do další sezony. V praxi to znamená, že je musíte spotřebovat následující rok a nebudou se tedy převádět opakovaně.

Mohu využít převedený nevyčerpaný kredit nebo fíčka v příštím roce i jako nečlen klubu?
Bohužel ne. Tyto služby jsou součástí členství a v případě, že si členství v dalším roce neobnovíte, není možné je čerpat.

Mohu nevyčerpaný kredit nebo fíčka převést na jiného člena?
Bohužel ne. Tyto služby jsou navázány k vašemu osobnímu členství a nelze je převádět na jiného člena.

Hra do konce roku zdarma

Pokud zaplatím členství do konce listopadu, budu moci, jako v předchozích letech, využívat hru zdarma do konce roku?
Ano, členství 2021 je možné platit již od 16. 11. 2020. Ihned po úhradě můžete využít hry na našem hřišti zdarma do 31. 12. 2020.

Přechod na jiný typ členství během sezony

Pokud se rozhodnu přejít ze základního členství DRIVE na PLUS nebo VIP během sezony, je to možné?
Ano, přechod na vyšší typ členství není problém. Uhradíte jen rozdíl v ceně příspěvku a bude provedeno vyrovnání služeb. V případě přechodu z členství DRIVE na členství PLUS vám převedeme nevyčerpaný kredit/green fee a ke členství získáte 5 volných fíček. 2 fíčka jsou odečtená jako náhrada kreditu 2 000 Kč, jehož zůstatek vám převedeme (pokud jste ho nestačili vyčerpat).

Kompenzace členského příspěvku při uzavření hřiště nebo indooru

V případě, že bude hřiště nebo jeho část uzavřená (např. z důvodu Covid opatření nebo jiných technických důvodů), získám nějakou kompenzaci uhrazeného členství?
Všeobecně se držíme zásady, že v případě jakéhokoli uzavření nebo omezení provozu, které znemožní vyčerpání služeb obsažených ve členství, kompenzaci našim členům poskytujeme. Její konkrétní forma závisí na délce a rozsahu uzavření areálu. U členství Drive a Plus má nově člen automatický převod nevyčerpaných služeb do další sezony, takže zde o své služby nepřijde. U členství VIP jsme v případě déletrvajícího uzavření areálu připraveni upravit výši členského příspěvku pro další sezonu.

Chci začít s golfem

Chci začít s golfem

Začínáte s golfem? Tato stránka by vám měla usnadnit první golfové krůčky hostivařským areálem.
Chci být členem

Chci být členem

Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Aplikace

Aplikace

Chcete mít aktuální informace po ruce? Stáhněte si naši aplikaci Golf Hostivař.
Magazín Golf Hostivař

Magazín Golf Hostivař

Zajímavosti, aktuality, reportáže v tištěné i online podobě.

Partneři areálu

Naše další areály