Roční kontrola handicapu 2017

V tomto týdnu proběhla roční kontrola handicapu.

Z celkového počtu 2698 zkontrolovaných hráčů, došlo u 47 ke zvýšení a 2 ke snížení handicapu. Kontrola hadicapu se provádí v každém golfovém klubu. V rámci roční kontroly dochází k posouzení, nakolik hráčův HCP odpovídá jeho skutečným výsledkům, a pokud jsou pro to důvody, i k patřičné korekci handicapu. Podchytí se tak případy, které jsou nějakým způsobem výjimečné a vymykají se tak principům zavedené handicapové metodiky. Také by mělo dojít k zohlednění dalších hráčových výsledků (např. ve hře na jamky).

Jaký je Vás aktuální HCP můžete dohledat na webu ČGF zde.

V případě nejasností neváhejte kontaktovat Předsedu Sportovně-technické komise GCHOS Jana Šonku.

Jan Šonka
STK GCHOS, head marshal
jan.sonka@golfhostivar.cz
728 517 019

 

Pro zvídavé ještě přidáváme náhled do algoritmu kontroly:

Nejprve se shromáždí všechny hráčovy výsledky od poslední kontroly resp. za
poslední sezónu, a to včetně výsledků na 9 jamek, nesoutěžních výsledků a
výsledků ze zahraničí. Pokud je jich méně než 8, postupuje se dále do historie,
nejvíce však jen 2 roky zpět.
Všechny výsledky jsou přepočítány na porovnatelný indikátor, SGD = Standard
Gross Differential, což je de facto hrubá ránová odchylka – i v případě, kdy hráč
má jen bodový Stablefordový výsledek. Zjednodušeně vypadá vzorec takto:
• SGD = EHCP + ND * 113 / SR, kde
• ND = Nett Differential = 36 – SP – CBA
• SP = získané Stablefordové body
• EHCP = hráčův hendikep v době výsledku
• SR = Slope Rating
• CBA = Computed Buffer Adjustment
Tyto odchylky jsou následně standardně statisticky zpracovány – vypočítá se
průměr (AVG), odchylka (STD) a na základě stupňů volnosti tj. počtu kol a
požadované hladině významnosti (99% pro zvýšení, 95% pro snížení) a
charakteristik Handicapového systému (očekávaný výsledek není 36 bodů, nýbrž
něco těsně pod Ochrannou zónou) se vypočítá handicapový rozsah LOW – HIGH
který koresponduje s odehranými výsledky.
Následně se porovná aktuální hráčův handicap oproti tomuto intervalu. Pokud je
hráčův handicap mezi LOW a HIGH je vše „v pořádku“. V opačném případě to
zakládá důvod k případné úpravě příslušným směrem, přičemž nejmenší možnou
(smysluplnou) úpravou je 1 rána.

Turnaje 2018

Turnaje 2018
Podívejte se na náš turnajový kalendář

ČSOB Hostivařský běh 2018

ČSOB Hostivařský běh 2018
Čtvrtek 17. května 2018

Firemní členství 2018

Firemní členství 2018
Do 31. května sleva 20 000 Kč

Vítejte v klubu

Vítejte v klubu
Stačí být členem Hostivaře

Partneři areálu

Naše další areály