Více z této sekce

Místní pravidla

 

 1. Hranice hřiště (pravidlo 27):

hranice hřiště je vyznačená bílými kolíky, čarami nebo bíle natřenými sloupky oplocení.

 1. Vodní překážky, resp. podélné vodní překážky (pravidlo 26):

jsou značeny žlutými, resp. červenými kolíky nebo čarami

 1. Dropovací zóny:

jsou definovány jako pravoúhlé plochy o délce dvou holí, jejichž přední a postranní okraje určuje vnější obrys dvou k tomu určených červenobílých kolíků (obdobně jako pro odpaliště). Podrobnosti ohledně spuštění míče v dropovací zóně viz Pravidla golfu, Dodatek I, Část B, Odstavec 8. Dropovací zóny jsou vyznačeny za greenem na následujících jamkách:

 1. č. 1A pro půdu v opravě s parkovou úpravou vlevo od greenu
 2. č. 6 pro podélnou vodní překážku za greenem.
 1. Půda v opravě (Pravidlo 25):

je označena modrými kolíky nebo bílými čarami. Mulčovací kůra kolem neoznačených stromků nemá charakter půdy v opravě ve smyslu tohoto pravidla.

 1. Nepohyblivé závady (Pravidlo 24-2):

 1. informační a reklamní tabule, lavičky, odpadkové koše a myčky míčů
 2. všechny cesty s umělým povrchem v areálu včetně jejich okrajů
 3. všechny součásti zavlažovací a odvodňovací soustavy (sprinklery, ventilové  boxy, povrchové drenáže, odvodňovací kanály)
 4. všechny distanční dlaždice na fervejích
 5. opěrné kůly u nově vysazených stromků (viz též „Mladé stromky a keře“)
 6. ochranné sítě včetně sloupů – nejbližší místo úlevy se určuje tak, aniž by se postupovalo skrz síť (nachází se na stejné straně sítě)
 7. sloupy elektrického vedení (viz též „Dráty elektrického vedení“)
 8. všechny neoznačené útvary vyskládané z kamenů včetně kamenných zídek
 1. Pohyblivé závady (Pravidlo 24-1)

 1. kameny v bunkrech
 2. všechny kolíky (kromě autových) a jiné značení na hřišti
 1. Mladé stromky a keře:

Pokud jsou označené modrou stuhou nebo mají dřevěnou oporu, jsou chráněny. Překáží-li stromek hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, hráč musí míč zvednout a beztrestně spustit v souladu s postupem předepsaným Pravidlem 24-2b (Nepohyblivá závada). Podrobnosti viz Pravidla golfu, Dodatek I, Část B, Odstavec 3.

 1. Dráty elektrického vedení:

Pokud míč zasáhne dráty elektrického vedení, hráč musí beztrestně opakovat ránu. Pokud původní míč není okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

 1. Chráněné biozóny:

Všechny mokřady na hřišti označené červenými kolíky s černým pruhem. Prosím hráče, aby do těchto oblastní nevstupovali a nehráli z nich. Tato území mají charakter vodní podélné vodní překážky a nutno postupovat podle pravidla 26-1.

 1. Měřící zařízení:

Při hře na tomto hřišti může hráč získat informace o vzdálenosti použitím přístroje, který slouží výhradně k měření vzdálenosti. Jestliže hráč použije měřící zařízení, které je uzpůsobeno k měření či odhadování i jiných faktorů (sklonu, rychlosti větru, teploty, doporučování hole atd.) poruší tím pravidlo 14-3. bez ohledu na to, zda některá tato doplňková funkce byla skutečně využita.

 1. Trest za porušení Místních pravidel (není-li uvedeno jinak):

Hra na jamky – ztráta jamky; hra na rány – dvě trestné rány

 

Tato Místní pravidla vstupují v účinnost k 1. 4. 2017.

Jiří Martinka – prezident Golf Club Hostivař Jan Šonka – předseda STK GCHOS

 

Chci začít s golfem

Chci začít s golfem

Začínáte s golfem? Tato stránka by vám měla usnadnit první golfové krůčky hostivařským areálem.
Chci být členem

Chci být členem

Staňte se součástí naší hostivařské rodiny a čerpejte své výhody ihned.
Aplikace

Aplikace

Chcete mít aktuální informace po ruce? Stáhněte si naši aplikaci Golf Hostivař.
Magazín Golf Hostivař

Magazín Golf Hostivař

Zajímavosti, aktuality, reportáže v tištěné i online podobě.

Partneři areálu

Naše další areály