Více z této sekce

Online přihláška

Pouze pro nová členství

Typ členství

Více o jednotlivých balíčcích naleznete zde

Osobní informace


DD.MM.YYYYxxxxxx/xxxx – rodné číslo je povinný údaj u všech občanů ČR. Bez zadaného rodného čísla, nemůže být přihláška přijata


např. Vinohradská 2


např. Praha 2


např. 12000+420 XXX XXX XXX


začátečník = BEZ, hráč s handicapem = HCP s uvedením aktuální výšeVyplňte jen pokud chcete balíček doručit na jinou adresu, než je výše uvedenáZde uveďte kód promo akce nebo jiná sdělení, která jsou důležitá pro Vaše přijetí do klubu

Předchozí členství


Zvolte ano v případě, že žadatel byl a nebo je zároveň členem jiného golfového klubu v ČR registrovaného u České golfové federace (ČGF), popřípadě členem Centrální mimoklubové registrace (CMR)


Název předchozího klubu

DŮLEŽITÉ: Je potřeba zaslat kopii Osvědčení pro hru na hřišti na klub@golfhostivar.cz

UPOZORŇUJEME: Pokud jste členi Golf Clubu Hostivař nebo jste jimi v minulosti byli, není možné hradit příspěvky on-line. Platba je možná pouze bankovním převodem se svým variabilním symbolem (kontaktujte recepci 724 124 818) nebo lze platbu provést hotově či platební kartou na hlavní recepci areálu GH.

Rychlost zpracování přihlášky


Vyjádření souhlasu

* Žadatel o členství v Golf Club Hostivař souhlasí, že se důkladně seznámil se Stanovami a případnými jinými aktuálními předpisy klubu a zavazuje se je respektovat a dodržovat.

* Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. v platném znění v níže uvedeném rozsahu ve formě elektronické databáze. Souhlasím s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000 Sb. v platném znění pro potřeby klubu.

* Souhlasím s tím, že zpracovatel Golf Club Hostivař je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence České golfové federace a poskytovateli golfového areálu SPORT Hostivař a.s. Prohlašuji, že jsem byl(-a) poučen(-a) o svém právu přístupu k údajům a právu na jejich opravu, jakož i o právu požadovat vysvětlení a nápravu v případě zpracování údajů v rozporu s ochranou soukromí a osobního života nebo se zákonem. Byl(-a) jsem poučen(-a) o dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů a s jejich poskytnutím souhlasím.

* Beru na vědomí, že roční klubový příspěvek pro daný hrací rok (shodný s rokem kalendářním) je člen povinen uhradit vždy do data splatnosti stanoveného správní radou. Toto platí i pro členství zakoupená až v průběhu hracího roku. GCHOS zveřejňuje klubové informace na místech obvyklých (www.golfhostivar.cz, klubová nástěnka apod.) před koncem kalendářního roku. Klub není povinen na termín splatnosti dále upozorňovat, nicméně tak každoročně v předstihu činí. Členství v Golf Club Hostivař automaticky nezaniká neuhrazením příspěvků na další hrací rok, člen je povinen nahlásit, pokud v další sezoně nemá zájem členství prodloužit. V případě neuhrazení ročního příspěvku ve stanoveném termínu může klub postupovat podle platného znění Stanov.V dalším kroce si zvolíte způsob platby a potvrdíte objednávku

Mějte aktuální informace po ruce

Mějte aktuální informace po ruce
Právě teď stahujte na App Store a Google Play

Slavnostní večer 11. 11. 2017

Slavnostní večer 11. 11. 2017
Zveme všechny hostivařské srdcaře...

Ještě kvalitnější trénink

Ještě kvalitnější trénink
V ceně vstupného!

Podzimní dětské kurzy

Podzimní dětské kurzy
Přihlašujte již nyní své děti!

Partneři areálu

Naše další areály